Styrelsen

Ordförande
Kerstin Lingebrant

Vice ordförande
Maria Hofvendahl Svensson

Ledamöter
Guy Rambech
Lars-Göran Wiberg
Renée Carlsson
Britt-Marie Klingborg
Ulla Arvidsson
Agneta Berliner

Valberedning
Anders Edwall (Sammankallande)  

Charlotte Ramel Andersson
Magnus Gustavsson 
Sonny Rosén 
Anders Edwall 
Ronny Larsson