Styrelsen

Ordförande
Kerstin Lingebrant

Vice ordförande
Maria Hofvendahl Svensson

Ledamöter
Arne Gustavsson
Lars-Göran Wiberg
Anders Blidberg
Britt-Marie Klingborg

Valberedning
Jan Hultgren (Sammankallande)  

Charlotte Ramel Andersson 
Sonny Rosén 
Anni Frick 
Anders Edwall 
Fredrik Jönsson