Styrelsen

Ordförande
Lars-Erik Lindberg

1:e vice ordförande
Maria Hofvendahl-Svensson

Ledamöter
Britt-Marie Klingborg 
Kerstin Lingebrant 
Ytte Hjert 
Arne Gustavsson
Lars-Göran Wiberg

 

Valberedning
Boel Andersson
Sammankallande

Annie Frick
Jan Persson
Mats Sjöslätt
Hans Åkesson