Om SV Skåneland

Studieförbundet Vuxenskolan Skåneland är en del av landsbygdsrörelsen och bedriver folkbildning i form av studiecirklar, kurser, kultur och föreningsaktiviteter. Vi finns med vår verksamhet i 27 av Skånes 33 kommuner. Vi har egna bemannade kontor i åtta av länets kommuner. Helsingborg, Ängelholm, Örkelljunga, Landskrona, Eslöv, Simrishamn, Broby & Kristianstad.

Vår verksamhetsplan 2024

Mycket har förändrats inom folkbildningen senaste åren men vi ser ljust på framtiden. Vi är säkra på att folkbildningen behövs och är viktig för att möta samhällets utmaningar. Är du nyfiken på hur vi vill arbeta för ett bättre, öppnare, kreativare och mer inkluderande samhälle framåt? Läs vår verksamhetsplan.SV Skånelands målbild för 2027


"SV Skåneland är en lokal resurs som minskar avståndet mellan människor i samhället. Vi är anpassningsbara, relevanta och möter människor där de finns. 

SV Skåneland är lokalt förankrade och främjar lokalt deltagande i och skapande 

av kultur. Vi tillvaratar människors idéer och lust till bildning och lärande. Vi är en kraft som främjar demokrati genom att möjliggöra samtal, skapa sammanhang och bidra till gränsöverskridande möten och samtal. Allt för att vara en del av och bidra till samhällets förmåga att möta utmaningar på grupp- och individnivå."
Varför heter vi SV Skåneland?

Studieförbundet Vuxenskolan finns i hela Sverige!

Förr var nästan varje kommun en egen avdelning. SV Skåneland bildades 2016 genom en sammanslagning mellan SV Västra Skåne, SV Nordöstra Skåne, SV Sydost-Österlen och SV Söderslätt.


Avdelningen täcker nu 27 av Skånes 33 kommuner.

Tillsammans med våra grannavdelningar SV Malmö, SV Lundabygden & SV Skåne regionförbundet bedriver vi verksamhet i hela Skåne län.