Lättläst version saknas

Frågor och svar

Jag har fått förhinder att delta, kan jag avanmäla mig?
Om du återtar din anmälan efter att ångerrätten förfallit - men innan studiecirkeln startat - kan vi ta ut en administrationsavgift. Om du återtar din anmälan senast 7 dagar före start får du betala en administrationsavgift på 10 % av avgiften, dock lägst 100 kr. Om du återtar anmälan senare än 7 dagar före start är administrationsavgiften högst halva deltagaravgiften.


Jag har fått en påminnelsefaktura men har aldrig fått originalet eller medverkat. Varför?
Om du varit anmäld till en av våra kurser men inte medverkat och inte heller avanmält dig enligt anmälningsvillkoren står du som betalningsskyldig från det att startdatumet för kursen är passerat.
Originalfakturan skall vara utskickad till dig senast 7 dagar innan start. Om detta inte skett kan orsakas av olika faktorer. Att den tekniska biten i rutinen inte har följts som den ska eller att vi haft fel adress till dig. Det kan också vara så att originalfakturan skickats till din mail om detta uppgetts vid anmälan.

Jag behöver ett kursintyg, kan jag det?
Intyg kan erhållas efter cirkelns slut, i vissa fall till en självkostnad. Minst 70 % närvaro erfordras.


Kan jag använda min friskvårdpeng hos er?
Om din arbetsplats använder sig av friskvårdspeng kan du få utskrivet ett kvitto efter betald faktura som underlag att rapportera dina utlägg på våra friksvårdskurser.

Har ni tillgängliga lokaler?
Våra lokaler i trelleborg har tillgång till ramp och hiss till våra studielokaler. Handikapp WC. Hörselslinga i vår föreläsningssal.
Vår lokal i Svedala är på markplan utan trappor, utan Handikapp WC.

Är min anmälan bindande?
Din anmälan är bindande. Du har rätt att återta din anmälan, enligt reglerna för ångerrätt, genom att meddela Studieförbundet Vuxenskolan på ändamålsenligt sätt inom 14 dagar efter det att vi har bekräftat din anmälan. Du måste själv kunna visa att vi nåtts av ditt meddelande att du inte kan delta. Har du inte fått någon bekräftelse utan enbart en kallelse till studiecirkeln, gäller din ångerrätt 14 dagar från den dag du fått kallelsen.

Om studiecirkeln har startat och du har deltagit vid ett tillfälle har du accepterat att avstå din ångerrätt.


Måsta man anmäla sig till era föreläsningar?
Det är obligatorisk anmälan till samtliga av våra föreläsningar minst 7 dagar innan om inget annat anges.

Varför behöver ni mitt personnummer?
Studieförbundet Vuxenskolans verksamhet bedrivs till viss del med statsbidrag. Folkbildningsrådet är den organisation som på regeringens uppdrag fördelar statsbidraget och följer upp verksamheten. Uppgifter om deltagare i den statsbidragsstödda verksamheten samlas in, avidentifieras och används som ett underlag för uppföljning, bidragsfördelning och forskning.

SCB är på rådets uppdrag det personuppgiftsbiträde som i enlighet med personuppgiftslagens krav på sekretess och integritetsskydd har hand om registret. Registret används som urvalsunderlag för enkätutskick vid deltagarundersökningar.

Utöver Folkbildningsrådet och SCB enligt ovan kommer ditt personnummer inte att kunna användas av några andra än SV, Studieförbundet Vuxenskolan.

Du är också försäkrad och för att försäkringen skall kunna utnyttjas om olyckan är framme måste ditt personnummer vara rapporterat till oss i förväg.

Skickar ni faktura?
Ja, vi skickar faktura till de arrangemang med avgift senast 7 dagar innan start.

Har ni inbetalningskort?
Tyvärr erbjudet vi inte möjligheten att betala via inbetalningskort.

Jag skall inte själv betala min faktura, hur gör jag då?
Ta kontakt med oss för anmälan så kan vi lägga in en annan betalare. Du får en kallelse med viktig information om kursen, men fakturan går till angiven betalare.

Tar ni emot kort och kontantbetalning?
För att minska rånrisk har vi inte någon kontantbehandling utan ser gärna betalning på faktura. Tyvärr har vi ingen möjlighet att ta emot kortbetalning på varken kontor eller föreläsningar. 


Vad är skillnaden på en surfplatta och en Ipad, respektive Iphone/smartphone?
En surfplatta/iPad är en handdator med pekskärm, ett mellanting mellan en mobiltelefon och en dator. Den har en mycket större skärm i jämförelse med en mobiltelefon och den går inte att ringa och sms:a med. Surfplattan har ett system som kallas för Android och det vanligaste märket av surfplattan är Samsung.
En iPad är av systemet Appel och har ett äpple på baksidan som det tagits en liten tugga av. Den stora skillnaden mellan dessa två är användandet då de är uppbyggda på två olika sätt. I våra kurser särskiljer vi dessa två för att du skall få rätt hjälp. Båda använder sig av appar, så kallade program, som gör att du snabbt kan anpassa utseendet och innehåller så att det passar dig.

iPhone/Smartphone är en mobiltelefon som går att ringa och smsa ifrån men har även många andra funktioner och även denna är uppbyggd på appar. Vad gäller iPhone och Smartphone är det samma som ovan. iPhone är av märket Appel och har även denna ett äpple på baksidan. Smartphonen finns i många olika märken och de vanligaste är Samsung, LG och Sony Ericsson. Även dessa bygger på en pekskärm där man använder sina fingertoppar istället för knappar.
Är du fortfarande osäker så kontakta oss gärna så ska vi försöka reda ut begreppen.
Dorotelefoner och Microsoft telefoner är av annat slag och uppbyggda på annat vis. Just nu har vi inga kurser i detta.

Tillkommer materialkostnad?
Materialkostnaden är aldrig inräknad i deltagaravgiften om inget anges.
 
Kan man läsa upp sina betyg hos er?
Vi bedriver inga betygsutbildning utan vår verksamhet baseras på det enskilda lärandet hos varje individ i ämnen som du själv anser vara intressant. Hos oss har vi inte lärare utan ledare.

Vad är en studiecirkel?
En studiecirkel är ett annat namn på våra kurser som vi erbjuder. Studiecirkeln är den metod vi använder för att få en bra metodik och få en gynnsam inlärningsprocess i gruppen. En studiecirkel består av max 12 personer för att alla som vill skall ha möjlighet att delta efter sin förmåga.

Jag har tips på en kurs, hur går jag tillväga?
Du kan lättast kontakta oss på 010 – 703 08 40, ange alternativ 2 eller lägga ett mail på skaneland@sv.se med ditt tips så ska vi se vad vi kan göra.

Vi är en förening som vill samarbeta, hur gör vi?
Du kan lättast kontakta oss på 010 – 703 08 40, ange alternativ 2 eller lägga ett mail på skaneland@sv.se med dina kontaktuppgifter. Vi är öppna för nya samarbeten och ses gärna för ett möte för att lyssna till era behov.

Hur vet jag att jag fått en plats på kursen?
Vid anmälan på hemsidan får du en bekräftelse skickad till dig på den e-post du angivit. Vid anmälan via telefon eller besök på vårt kontor anses det som en bekräftelse. Senast 7 dagar innan får du antingen en bekräftelse hemskickad i form av kallelser/faktura eller ett meddelande via telefon/e-post/brev om att kursen är inställd eller framflyttad.

Kan jag ställa mig på reservplats om kursen är full?
Om inget annat anges i informationstexten till kursen tar vi gärna emot anmälning på reservlistan. Får vi tillräckligt många på reservlistan kan vi komma att starta en kurs till. Om så blir fallet blir du kontaktad och får du ta ny ställning till nya datumet.

Hur stora är grupperna hos er?
Våra grupper är mellan 4-12 personer beroende på ämne och lokal anpassning. I vårt kök är vi max 8 personer.

Hur gör jag om jag blir sjuk?
Meddela främst cirkelledaren om du fått information från denna under er första träff eller meddela oss på kontoret under dagen på 010-703 08 40 eller skaneland@sv.se så ser vi till att ledaren nås av ditt meddelande.

Har ni en likabehandling?
Hos oss är alla lika mycket värda och alla är välkomna till samtliga av våra kurser och föreläsningar.

Hur gör jag om jag har ett klagomål?
Har du ett klagomål är vi tacksamma om det kommer oss tillhanda så snart som möjligt för att vi skall kunna åtgärda detta så snart som möjligt. Kontakta oss på 010-703 08 40 eller skaneland@sv.se.

Jag vill bli cirkelledare, hur gör jag?
Vad roligt! Via denna länk kan du fylla i dina uppgifter och dina tankar om ditt cirkelledararbete, vilket ämne du vill lär ut i så kontaktar vi dig.

Vad menas med behörighet på era kurser?
På vissa av våra kurser behövs någon form av behörighet för att du skall få ut så mycket som möjligt av kursen. Det kan bland annat vara att du har datorvana till våra fortsättningskurser i data eller att du har gått kurserna i rätt steg-ordning. Andra kurser kräver någon form av färdighet för att kunna delta.