Attention Skaraborg

Studieförbundet Vuxenskolan Skaraborg samverkar i flera betydelsefulla projekt med Attention Skaraborg.


Föreningen Attention Skaraborg välkomnar dig med egen NPF-diagnos eller som är anhöring till person med NPF-diagnos.


NPF kan vara :

ADHD

ASD/Asperger syndrom

Tourettes syndrom

Språkstörningar


Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) beror på hur hjärnan arbetar och fungerar.


De vanligaste funktionsnedsättningarna är ADHD, ASD/Aspergers syndrom, Tourettes syndrom och språkstörning.

De olika diagnoserna är närbesläktade och det är vanligt att samma person har flera diagnoser.

Det finns hög samsjuklighet, komorbiditet av störningar och syndrom som till exempel bipolärt syndrom, ångestsyndrom och depression.


Hos föreningen Attention kan du få stöd och hjälp, information, nya kompisar och

en massa kul aktiviteter


Attention har aktiviteter runt om i Skaraborg bl a Café Attention.


Vill du veta mera, få stöttning och stöd:

kontakta Annelie Strömberg 072-249 70 17 alt. attentionskaraborg@hotmail.com