De vanligaste funktionsnedsättningarna är ADHD, ASD/Aspergers syndrom, Tourettes syndrom och språkstörning.
De olika diagnoserna är närbesläktade och det är vanligt att samma person har flera diagnoser.
Det finns hög samsjuklighet, komorbiditet av störningar och syndrom som till exempel bipolärt syndrom, ångestsyndrom och depression.

Hos föreningen Attention kan du få stöd och hjälp, information, nya kompisar och
en massa kul aktiviteter

Attention har aktiviteter runt om i Skaraborg bl a Café Attention.