Föreningsutveckling

För våra eldsjälar i föreningar och organisationer

Ny kraft till Sveriges Eldsjälar  

https://www.sv.se/foreningsutveckling/foreningsboxen/  

SVs satsning på föreningsutveckling

En serie nya grundmaterial har tagits fram för att möta grund-, medlems- och samverkande organisationers behov av kompetensutveckling.

Material och handledning görs tillgängliga för att alla grupper som vill ska kunna utveckla sin förening och sitt föreningsarbete med hjälp av material och handledning från SV.

Vi utbildar också utbildare, ledare och experter med bas i de nya materialen för föreningsutveckling.

 

Allt ni behöver för ett roligare och bättre föreningsliv

I förening är ett omfattande material i föreningskunskap som kan användas både som stöd för de som vill engagera sig i en förening och som inspiration för de som redan är aktiva. Den passar utmärkt att läsa tillsammans med sin styrelse i form av en utbildningsdag eller en studiecirkel och som underlag för gemensam diskussion i olika sammanhang. Materialet omfattar en handbok, studieplan, förslag till utbild-ningsupplägg och mallar för föreningsarbete och omfattar följande rubriker;

 Föreningen

 1. Styrelsen
 2. Ordföranden
 3. Sekreteraren
 4. Kassören
 5. Valberedningen
 6. Revisorn
 7. Ekonomi i föreningen
 8. Möten
 9. Medlemmar
 10. Att leda en ideell förening

 

Effektivare kommunikation

Lyssna in och nå ut en handbok i föreningsliv. Där kan kommunikation handla om allt från att få andra att ta ansvar i styrelsearbetet, till att värva nya medlemmar, locka besökare till arrangemang, starta upp en offentlig diskussion om en viss fråga utifrån en särskild utgångspunkt (opinionsbildning) och att verka för ett särskilt syfte. Materialet är uppdelat i fem olika avsnitt;

 

 1. Sändare och budskap
 2. Mottagare och mottagande
 3. Att vara en förening i tiden
 4. Media och opinion
 5. Att dela med sig

 

Smartare projekturveckling

Från idé till ansökan omfattar en bok och en studiehandledning och är inriktat på projektutveckling i ideella föreningar. Det innehåller metoder och verktyg för att utveckla en idé, skriva projektansökningar och arbeta i projekt inom den ideella sektorn.
Materialet passar såväl små som stora projekt och innehåller metoder och verktyg för utvecklingsgrupper som har en projektidé och vill lära sig mer om att söka projektmedel, men också för projektledare som beviljats projektmedel och vill få redskap för att genomföra projektet.

 Materialet kan också användas som uppslagsbok eller verktygslåda för fördjupning inom vissa områden. Materialet är uppdelat på fem kapitel;

 1. Projekt som arbetsform och initiering av projekt
 2. Förstudie
 3. Planering av projekt
 4. Ledning av projekt
 5. Avsluta projekt

 

Modernare ledarskap

Ledarskap  i vår tid är ett nytt grundmaterial i ledarskap. Det utgår från det personliga ledarskapet, olika ledarstilar, engagemang, grupp och ledarskap. Materialet omfattar ett teoretiskt deltagarmaterial och en ledarhandledning med förslag på upplägg samt en mängd olika övningar. Materialet omfattar följande rubriker;

 

 1. Ett föreningsliv i rörelse
 2. Ledarskap i vår tid
 3. Olika ledarstilar
 4. Personligt ledarskap
 5. Värdeskapande ledarskap
 6. Grupprocessen
 7. Leda och driva processer
 8. Lärande organisation
 9. Kommunikation är A och O i ledarskapet
 10. Hjärnkoll – utan stress
 11. Våga vara ledare, våga utmana och våga lyckas