Ekonomi

Kurspresentation: Mentala fällor i värdepappershandel.
4 kvällar, 12 lektionstimmar (45 minuters) beroende på hur mycket vi har att diskutera. Störst behållning ger kursen om du deltar fysiskt men det kan även gå att delta digitalt.
Till skillnad från Staffan Östängs övriga kurser skall vi inte leta köp- och säljsignaler denna gång. Vi skall istället lära oss att bemästra de fällor som vår hjärna gillrar. Vår hjärna är inte lika rationell som en dator. När vi använder hjärnan får vi vara beredda på att det kommer känslor med i spelet, både för oss själva och för andra som handlar på börsen. Det gäller oavsett om du analyserar fundamentalt eller tekniskt.
Några exempel på vad vi kommer att gå igenom är:
•Handlar du på känsla eller logiskt tänkande
•Girighet/rädsla
•Flockmentalitet
•Förstå kollektivets psykologi
•Hur minnet spelar oss spratt
•Förändringsobenägenhet
•Övertro på sig själv
•Stolthet och ånger
•Selektiv perception, vad vi väljer att se och höra
•Senaste nyheten väger tyngst
•Auktoritetstro
•Hur vi skall göra för att bemästra ovanstående.
Alla har vi psykologiska ”fördomar” som påverkar vårt beslutsfattande. Då dessa är svåra att förändra gäller det att hitta tekniker för att minska deras inverkan på våra placeringar.
Denna kursen skall hjälpa dig att begå färre misstag.
Kursavgiften är 950 kr.Har du några frågor angående kursen är du välkommen att kontakta
Staffan Östäng på tel. 070 5411225.