Ekonomi

Kursen kommer att ske digitalt eller fysiskt. Du behöver en dator med högtalare och mikrofon
om kursen blir digital.
Kurstid 18 timmar uppdelat på 7 tillfällen.
Du kommer under 3 månader att få tillgång till analysprogrammet Hitta Kursvinnare pro.
Priset för detta program är 2,780 kr per år .
Programmet ingår som sagt i kursavgiften.
Kursavgiften är 1,895 kr inkl.
Har du några frågor är du välkommen att kontakta Staffan Östäng på tel. 070 5411225.

Vi kommer under kursen ägna oss åt.
Ichimoku Kinko Hyo (En fantastisk och annorlunda indikator).
Fördjupa oss i flera candelsticksformationer.
Fördjupa oss i tidigare genomgångna indikatorer och lära oss flera nya.
Symetri och målkurser för de vanligaste formationerna.
Mera om volatilitet och hur vi använder den i vår handel.
Några exit strategier.
Ytterligare om gap och hur man handlar dem.
Olika sätt att bedöma börsklimatet.
Några enkla programmeringar av indikatorer och signaler.
Titta ytterligare på handelspsykologi.
Frågeställningar som deltagarna önskar ta upp.
Vi kommer att ägna mera tid i denna kurs än tidigare åt diskussioner,
och frågor.
Vid varje kurstillfälle avsätts tid att analysera intressanta aktier för kommande vecka.
Kursledare är Staffan Östäng som även varit detta för våra tidigare grundkurser i Teknisk analys. De senaste tolv åren har han ägnat sig åt värdepappershandel på heltid men har också en gedigen bakgrund inom bank och försäkringsbranscherna.

Kurserna startar löpande så startdatumen kan skjutas aningen framåt i tiden i vissa fall men med god kommunikation så brukar detta lösas väldigt smidigt,