Aktuellt på SV Sörmland

Nyhetsbrev 2020:1

Nyhetsbrev 2020:2

Nyhetsbrev 2020:3

 

Information om SV:s förhållningssätt vad gäller coronaviruset

Generellt gäller att vi håller igång vår verksamhet som vanligt, men vi följer utvecklingen noggrant och kommer att agera om rekommendationen från myndigheter förändras. Vad gäller verksamhet mot av Folkhälsomyndigheten utpekade riskgrupper överväger vi löpande om den verksamheten ska genomföras eller inte.

Vi uppmanar dig som cirkelledare eller deltagare att ställa dig tre frågor innan du deltar i vår verksamhet:

  1. Har du befunnit dig i ett riskområde?
    2. Har du närstående som befunnit sig i riskområden?
    3. Har du några symtom så som hosta, halsont, feber, utslag?

I det fall du svarar ja på någon av dessa frågor bör du avstå från att delta i verksamheten.

Om du som deltagare själv väljer att avstå från att delta i en aktivitet, utan att SV ställt in den, så gäller i dagsläget våra ordinarie avbokningsregler som du hittar här: https://www.sv.se/om-sv/svs-anmalningsvillkor/ Observera att vid cirklar av kamratcirkelskaraktär är ett alternativ att ledaren och deltagarna i samråd enas om att skjuta fram cirkelträffarna några veckor.

Generella råd för att undvika smitta 

Grundläggande är Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring vad en kan göra för att undvika smitta:

- Undvik att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.

- Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

- Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.

- Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.