2024-03-17

SV Föreningsakademi kassörsutbildning

Föreningsakademin vänder sig till dig som är aktiv en styrelse i en förening som samarbetar med SV. Under 2024 fortsätter vi att utveckla vår Föreningsakademi för dig och din förening.

Kursinnehåll

De senaste åren har svenskt föreningsliv varit med om stora förändringar. I och med coronapandemin och följande restriktioner har många föreningar haft det tufft ekonomiskt med förlorade intäkter och vikande medlemsantal. I andra föreningar har en del av verksamheten lagts i malpåse eller flyttat in på nätet, ytterligare andra har hittat nya nischer och blomstrar.

Samtidigt har digitaliseringen av den ideella sfären gått fort vilket öppnat möjligheter men också medfört en del utmaningar.

SVs Föreningsakademi erbjuder nu en utbildningssatsning som sätter fokus på kassören och föreningens ekonomi.

På agendan finns genomgång av kassörens uppdrag och ansvar, tips på mallar och styrdokument, hantering av digitala rutiner och verktyg samt ett pass om den ideella världens långsiktiga finansiering.

Observera att detta inte är en bokföringskurs, fokus ligger på ansvar och rollfördelning samt föreningens långsiktiga förvaltning av den gemensamma ekonomin.


Förkunskaper

Denna utbildning vänder sig till dig som sitter i en styrelse, är förtroendevald eller medlem i en av alla de föreningar som har samarbetsavtal med SV.


Utbildningarna i Föreningsakademin genomförs enligt vårt folkbildningskoncept "Lokalt digitalt" som bygger på att man möts lokalt med en lokal samtalsledare i ett arrangemang som knyts ihop med en digital livesänd föreläsning. Det gör att alla grupper får del av föreläsningen och dessutom kan genomföra dialogen kring föreläsningen i det lokala mötet på plats. Det går också att genomföra utbildningstillfällena helt digitalt för de som vill.


Ring 010-199 23 30 för anmälan.