Anmälningsvillkor

Nedan hittar du våra anmälningsvillkor.

Anmälningsvillkor

Anmälan sker via SV:s hemsida, telefon eller via personligt besök på SV:s kontor. Observera att vi inte regelmässigt skickar bekräftelse på att vi mottagit din anmälan. Vi skickar dig en kallelse före kursstart. SV förbehåller sig rätten att ställa in en cirkel/kurs före start om vi inte har tillräckligt många deltagare. Du har då rätt att återfå betald kursavgift. 


Ångerrätt Du har enligt distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) rätt att ångra dig och avboka din anmälan genom att meddela oss skriftligt inom 14 dagar efter det att du fått bekräftat att du har en plats reserverad. Om kursen har startat och du har deltagit vid en sammankomst har du accepterat att avstå från ångerrätten. 


Avbokning – Avanmälan Förutom ångerrätten ovan är anmälan bindande. Om du återtar din anmälan efter att ångerrätten förfallit men innan kursen startat tar vi ut en administrationsavgift: 


  • avbokar du senast 7 dagar före start debiteras en administrationsavgift på 10 % av deltagaravgiften, dock lägst 100 kr. 
  • vid senare avbokning än 7 dagar före start debiteras du halva deltagaravgiften. 
  • om du avbryter en påbörjad kurs tar vi ut full kursavgift. 
  • avanmäler du dig eller avbryter kursen på grund av sjukdom eller avflyttning från orten, återbetalas del av kursavgiften mot intyg. 
  • ej avbokade biljetter debiteras. 


Studietimmar En studietimme är 45 minuter. 


Deltagaravgift Deltagaravgiften skall vara betald till cirkelns/kursens start eller enligt de betalningsvillkor som finns angivna på inbetalningskort/faktura. Vid påminnelse om obetald avgift debiteras påminnelseavgift. Litteratur och arbetsmaterial ingår inte i deltagaravgiften om inget annat anges. 


Försäkring Deltagare i SVs verksamhet är olycksfallsförsäkrade under studietiden, samt vid resa till och från studielokalen. 


Studielokaler Kontrollera noga vilken lokal din kurs är förlagd till. Information hittar du på din kallelse. 


Intyg Intyg kan erhållas kostnadsfritt i anslutning till avslutad kurs. Minst 70% närvaro erfordras. 


Reklamation Vid reklamation gäller konsumenttjänstlagens regler. Administration av personuppgifter (PuL) Vi dataregistrerar dina personuppgifter samt till vilken studiecirkel du anmält dig. Dessa uppgifter kan Studieförbundet Vuxenskolan även komma att använda för utskick av information om verksamhet. Om du motsätter dig sådan användning av dina personuppgifter, vänligen meddela oss. (Som deltagare har du rätt att kostnadsfritt ta del av den information som finns om dig genom att skriftligt begära uppgifter från oss.) 


Rabatter Eventuella rabatter kan ej kombineras.