Lättläst version saknas

TAKK personalutbildningar

TAKK (Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation) innebär att man talar och samtidigt tecknar de viktigaste orden i en mening. Detta med hjälp av tecken lånade från det svenska teckenspråket.
Våra kurser i TAKK ger deltagarna en bra grund när det gäller att använda tecken. Praktiska övningar blandas med teoretiska moment och kurserna är både roliga och utvecklande.

Personalutbildningar/Arbetsplatsförlagda kurser
Våra kursledare kommer till er arbetsplats. Målet är att deltagarna redan ska börjat teckna när man kommer tillbaka till sin vardag.

Kursutbud
Grundkursen
omfattar totalt 12 eller 18 timmar, fördelat på flera tillfällen.

Fortsättningskursen omfattar 12 eller 18 timmar och ger ett ökat tecken ordförråd och en fördjupad kunskap i att använda TAKK.
Förkunskaper: grundkurs eller motsvarande.

I kurserna ingår
Vad är TAKK? Teori och forskning.
Lära sig tecken.
Grundordförråd i tecken kopplat till verksamheten.
Övning i grupp och individuellt.
Kursintyg vid närvaro på minst 70%.

Vid beställning av en arbetsplatskurs fördelas timmar och innehåll på ett sätt som passar verksamheten.

Vi erbjuder även
Kickstart TAKK
En föreläsning och workshop för att komma i gång med tecken
Kickstart erbjuder ett komprimerat innehåll av våra kurser, där vi arbetar genom ett förråd av grundtecken och många övningar. 

Workshop för påfyllnad
Vi erbjuder workshops för arbetsplatser med medarbetare som redan gått kurser eller kan teckna. Vi kan lova att vi kommer med inspiration och positiv stimulans! Vi kan också arbeta med tecken kring ett valt tema, ni bestämmer.

Babytecken och Sagostunder med tecken
Gäller exempelvis bibliotek och öppna förskolor.

VÅRA KUNDER: För- & Grundskolor, Anpassad grund- & gymnasieskolor, Folkhögskolor, Fritidsgårdar, Gruppbostäder, Dagliga verksamheter, Assistansbolag och Bibliotek.

Läs gärna vår folder om TAKK här!

Välkommen med en förfrågan!
Katarina Tängermark,
katarina.tangermark@sv.se
08-679 03 23.