TAKK

TAKK (Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation) innebär att man talar och samtidigt tecknar de viktigaste orden i en mening. Detta med hjälp av tecken lånade från det svenska teckenspråket. Tecken kräver mindre finmotorik än tal och med hjälp av tecken används fler sinnen samtidigt som det är mer konkret än tal.

Våra kurser

SV Stockholm har ett varierat kursutbud för anhöriga, personal och intresserade där praktiska övningar blandas med teoretiska moment. Kurserna finns på olika nivåer och ger deltagarna en bra grund när det gäller att använda tecken.  


I kurserna ingår: 

Vad är TAKK? Teori och forskning. 

Lära sig tecken. 

Grundordförråd i tecken kopplat till verksamheten. 

Övning i grupp och individuellt. 

Kursintyg vid närvaro på minst 50%. 


Öppna kurse

Varje termin erbjuder vi en stor mängd öppna kurser för alla som är intresserade. 

Klicka här för att se alla våra öppna kurser i TAKK

Personalutbildningar/Arbetsplatsförlagda TAKK-kurser

Våra kursledare kommer till er arbetsplats. Målet är att deltagarna direkt ska börjat teckna när man kommer tillbaka till sin vardag.  


Kursupplägg 

Grundkursen omfattar totalt 12 eller 18 timmar, fördelat på flera tillfällen. 

Fortsättningskursen omfattar 12 eller 18 timmar och ger ett ökat teckenordförråd och en fördjupad kunskap i att använda TAKK. Förkunskaper: grundkurs eller motsvarande. 

 

Vid beställning av en arbetsplatskurs fördelas timmar och innehåll på ett sätt som passar er verksamhet. 

 

Vi erbjuder även 

  • Kickstart TAKK - En föreläsning och workshop för att komma i gång med tecken. Kickstart erbjuder ett komprimerat innehåll av våra kurser, där vi arbetar genom ett förråd av grundtecken och många övningar.  
  • Workshop TAKK - med påfyllnad för arbetsplatser med medarbetare som redan gått kurser eller kan teckna. Vi kan lova att vi kommer med inspiration och positiv stimulans! Vi kan också arbeta med tecken kring ett valt tema, ni bestämmer. 
  • Babytecken och Sagostunder med tecken – viktig verksamhet för till exempel bibliotek och öppna förskolor. 


Våra kunder

För- & Grundskolor, Anpassad grund- & gymnasieskolor, Folkhögskolor, Fritidsgårdar, Gruppbostäder, Dagliga verksamheter, Assistansbolag och Bibliotek. 

 

Välkommen med en förfrågan! 

Kontakta Katarina Tängermark katarina.tangermark@sv.se 08-679 03 23