Jobba hos oss

...

Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm gör skillnad inom många olika områden. Vi arbetar för att alla människor ska ha möjlighet till en individuell bildningsresa.


Vi är organiserade i olika enheter som arbetar med; stöd åt föreningslivet; kurser och kultur för personer med funktionsnedsättning; öppen kursverksamhet.


Vi har kontor på Tjärhovsgatan 6 på Södermalm. Många av våra medarbetare har en stor del av sin arbetstid förlagd ute i verksamheter runt om i Stockholm beroende på arbetsuppgifter.


Lediga tjänster:

Cirkelledare inom funktionsrättsområdet


Värdegrund

SV hävdar alla människors lika värde och rättigheter. Vår bildningssyn bygger på människans förmåga att själv forma sitt liv tillsammans med andra människor och med hänsyn till miljön.


Vision

Studieförbundet Vuxenskolan Stockholms vision är ett öppet, demokratiskt och hållbart samhälle där människor med olika erfarenheter och förmågor ges möjlighet att tillsammans växa och bilda sig. 


Mission

Studieförbundet Vuxenskolan Stockholms mission är att vara en aktiv samhällsaktör, skapa mötesplatser och vara lyhörd för individers och gruppers behov av utveckling.