2024-06-03

”Röstar man inte så kan man inte komma och gnälla sen”

På den dagliga verksamheten Franstorps verkstäder utbildar medarbetarna varandra i EU-kunskap och vad de olika partierna vill inför det stundande EU-valet. Sex av tio personer med intellektuell funktionsnedsättning röstar inte i allmänna val, men det vill Studieförbundet Vuxenskolan ändra på.

Stämningen är glad och lite nervös inne i Verkstadsklubbens* rum på Franstorps verkstäder, som är en daglig verksamhet för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Strax ska deltagarna i verkstadsklubben gå ut i de olika verkstäderna och berätta för sina kollegor om EU-valet.


– Vi har läst på om EU-valet de senaste två månaderna, säger Jessica, cirkelledare på Studieförbundet Vuxenskolan. Under våra träffar har vi läst högt ur 8 sidors bok om EU-valet, och sen har vi diskuterat det vi läst. Vi har tittat på EU:s flagga och lyssnat på EU:s sång ”Europahymnen” som finns i olika versioner på EU:s hemsida.


Kollegorna inne på Franstorps redaktion, som arbetar med både tidningar och Youtube-kanal, är de första som ska få information om EU-valet.


– Valet är viktigt. Det som EU bestämmer har stor betydelse för oss i Sverige och alla andra i EU. Trots det är det många som inte röstar. En anledning är att många vet för lite om EU. De tycker att EU är krångligt. De vet inte vad EU gör eller hur EU fungerar, inleder Daniel.


Redaktionens medarbetare lyssnar uppmärksamt på när Daniel, Johan och Mattias berättar om EU:s historia och hur det fungerar i EU. Kalle går runt och visar hur valkuvert och valsedlar ser ut, och Abdi går tillsammans med Jessica igenom de olika partierna och vad de står för på ett blädderblock.


De som lyssnat tycker att genomgången var jättebra, då de inte hört så mycket om EU och EU-valet tidigare.


Mattias var nöjd med genomgången:

– Det gick bra. Alla lyssnade, och ibland ställde vi frågor till publiken som då svarade.


På frågan om varför det är viktigt att rösta i EU-valet svarar han:

– Röstar man inte så kan man inte komma och gnälla sen.


Sex av tio personer med intellektuell funktionsnedsättning röstar inte i allmänna val. Med initiativ likt det på Franstorps verkstäder hoppas vi på Studieförbundet Vuxenskolan att öka valdeltagandet samt stärka rätten till självbestämmande bland personer med intellektuell funktionsnedsättning.


*En verkstadsklubb är en studiecirkel där några av medarbetarna på den dagliga verksamheten är med för att påverka sin arbetssituation, utöva demokrati samt diskutera gemensamma frågor och problem. Verkstadsklubben fungerar som en form av fackklubb på den dagliga verksamheten.