Tillbaka

Allas röst räknas

Valdeltagandet är lägre bland personer med funktionsvariationer. Det vill Studieförbundet Vuxenskolan ändra på.

2014 fick SCB för första gången i uppdrag att ta reda på hur det svenska valdeltagandet ser ut. Bland annat tog man reda på om personer med olika funktionsvariationer röstar. Det visade sig att valdeltagandet är lägre bland personer med funktionsvariationer jämfört med övriga befolkningen, både i rikdagsvalet och Europaparlamentsvalet.

Valdeltagandet varierar inom gruppen

Valdeltagandet varierar också beroende på funktionsvariation. Allra minst röstade personer med intellektuell funktionsnedsättning men även personer med svår ångest eller psykisk ohälsa röstade i mindre omfattning än befolkningen i övrigt.

– Det måste vi ändra på. Demokratin är viktig för alla. Allas röst räknas, säger Kersti Larsson, utvecklingsledare på Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm.

Erbjuder kostnadsfria cirklar om valet

Med stöd av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor erbjuder Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm i år kostnadsfria cirklar för förbundets olika målgrupper. Med utgångspunkt från materialet Mitt Val – ett studiematerial om politik och val på lättläst svenska – träffar Studieförbundet Vuxenskolan flera grupper runt om i Stockholm och diskuterar politik och pratar om hur man röstar. Mötesplatserna är aktivitetshus och träffpunkter, intresseföreningar och dagliga verksamheter.

– I höst hoppas vi att fler röstar, avslutar Kersti Larsson.

Kersti Larsson. Foto: SV