Tillbaka

Allt fler studiecirklar i demokrati

Inget annat studieförbund engagerar sig så mycket som Vuxenskolan för att personer med intellektuell funktionsnedsättning ska ha sin självklara plats i vårt demokratiska samhälle. Studiecirklarna i demokrati blir allt fler.

Redan för 40 år sedan bildades de första verkstadsklubbarna på dagliga verksamheter. Initiativet till de nyare bostadsklubbarna kom från omsorgsföretaget Attendo och nu startar allt fler gruppbostäder studiecirklar i Vuxenskolans regi.
   Demokrati och inflytande är nyckelord och klubbarna hålls i form av en studiecirkel. En verkstadsklubb kan jämföras med ett fackmöte på vilken arbetsplats som helst. I en bostadsklubb deltar hyresgäster från olika närliggande gruppbostäder, men i en lokal utanför hemmet. Inga chefer eller annan personal medverkar och cirkelledaren har ingen koppling till arbetsplats eller gruppbostad. Detta för att deltagarna ska känna sig trygga i att kunna uttrycka sina åsikter fritt.
   – Det viktiga i våra klubbar är att alla får vara med och bestämma. Delaktigheten i samhället för personer med intellektuell funktionsnedsättning ökar och jag är övertygad om att verkstads- och bostadsklubbarna har varit en bidragande faktor. Det säger Mats Nilsson som är veteran med sina 25 år som cirkelledare på Vuxenskolan.

Som aktör för demokrati, mänskliga rättigheter och delaktighet satsar Vuxenskolan nu på att engagera fler gruppbostäder i att bilda bostadsklubbar för att de boende ska få större möjlighet att påverka sin vardag. Ur cirkelledaren Mats perspektiv är det inte bara deltagarna som får stärkt självförtroende och berikas. Han menar att han har lärt sig mer av deltagarna än de av honom:
   – Hade alla människor haft en utvecklingsstörning hade vi bott i en bättre värld, var det en person som uttryckte det – och det är så jag känner.