Tillbaka

Debattartikel: Regeringen måste säkerställa föreningslivets fortlevnad

Den 15 augusti publicerades en debattartikel av Studieförbundet Vuxenskolans förbundsordförande Ulrika Heie och förbundschef Johan Fyrberg i Göteborgs-Posten. 

Du kan läsa artikeln på Göteborgs-Postens hemsida, eller här nedan:

Regeringen måste säkerställa föreningslivets fortlevnad

En mycket olycklig konsekvens av coronapandemin är att den slagit undan fötterna för föreningslivet - som spelar en mycket viktig roll för bland annat äldre ensamma och funktionsnedsatta personer som får ett socialt sammanhang och aktivering. Detta måste regeringen nu slå vakt om för att ge dessa människor en meningsfull tillvaro, skriver Ulrika Heie, förbundsordförande, Studieförbundet Vuxenskolan.

Fler röster har höjts från Sveriges största folkrörelse - idrotten, de senaste veckorna. Det är bra om idrottsrörelsen får mer ekonomiskt stöd och kan fortsatt främja folkhälsan, men folkhälsa måste ses som något mer än bara fysisk aktivitet. Föreningslivet är större än idrotten, och det är det breda föreningslivet som gör verklig skillnad.

Ofrivillig ensamhet

Vad händer med människor på särskilda boenden eller äldreboenden när dörren till det lokala föreningslivet stängs på obestämd tid? När din dagliga verksamhet och den lokala föreningslokalen får slår igen? Vi ser med stor oro på de långsiktiga konsekvenserna av att föreningsverksamhet som är extra viktig för äldre som lever i ofrivillig ensamhet eller personer med intellektuell funktionsnedsättning blir lidande under en långdragen pandemi.

Föreningslivet har vana och struktur att arbeta för att motverka ofrivillig ensamhet, isolering och psykisk ohälsa, inte minst bland äldre. Det lokala föreningslivet utgör inte bara själva livsnerven i tillitsbygget, det räddar faktiskt liv. Ensamhetens pandemi måste motverkas.

Tvivlar på sin egen förmåga

Vi ser också stora utmaningar när det gäller den lokala demokratin. Redan innan pandemin såg vi en minskning av det politiska engagemanget på lokal nivå runt om i landet. Därför är det glädjande att Sveriges kulturminister Amanda Lind tog upp frågan i sin debattartikel (ETC, 27 juli), där hon bland annat tar upp att var tredje person idag tvivlar på sin egen förmåga att delta i en grupp eller förening som sysslar med politiska frågor. Var fjärde person har aldrig försökt påverka i en samhällsfråga. Det är mycket oroande för vår demokrati, en problematik som vi behöver ta på allvar.

Vi får aldrig ta föreningslivet för givet, därför är det viktigt att det finmaskiga nätverket av lokala, ideella föreningar som pensionärsföreningar, hembygdsföreningar och bygdegårdsföreningar ges förutsättningar att gå starka ur krisen. Då kan de i sin tur bidra till att vi som människor går starka ur krisen.

Coronaviruset har berövat oss det mest grundläggande, den sociala gemenskapen. Gemenskapen som skapas när människor möts, när människor delar med sig av kunskap, engagemang och erfarenheter. De möten som är byggstenar som stärker tilliten till varandra och till demokratin. Folkbildningen, tillsammans med det lokala förenings- och kulturlivet, är avgörande för dessa möten.

Vi hoppas att regeringen fattar kloka beslut som värnar om folkrörelser och föreningslivet i stort. Tillsammans kan ett föreningsengagemang förebygga ensamheten och isoleringen, tillsammans bygger vi ett starkt samhälle med föreningslivet som motorn och förutsättning för delaktighet, gemenskap och demokrati.

Ulrika Heie, förbundsordförande, Studieförbundet Vuxenskolan

Johan Fyrberg, förbundschef, Studieförbundet Vuxenskolan

Foto: Ola Hedin/Blyerts