Tillbaka

Demokrati – allas lika värde

Hans Wiklund sitter i styrelsen för Vuxenskolan som representant för LRF, Lantbrukarnas Riksförbund.

Varför är du engagerad i Vuxenskolan?
Med den inblick jag har i de gröna näringarna har jag alltid känt till vikten av Studieförbundet Vuxenskolan – för ökade kunskaper, demokrati och gemenskap.

Berätta!
Förr fanns det många bönder, ett ensamt yrke. Genom Vuxenskolan och LRF fick de träffas en gång i veckan i en studiecirkel i ett aktuellt ämne. Det betydde mycket för den ensamma företagarens lärande. Och det var lika viktigt på det sociala planet.
Även för demokratiutvecklingen var studiecirkeln viktig. Den enskilda bonden har med principen ”en medlem, en röst” styrt den ekonomiska utvecklingen, ett exempel är att små mejeriföreningar blev Arla.

Vad är folkbildningens viktigaste uppgift?
Jag återkommer till demokrati och gemenskap. Man skapar en studiecirkel tillsammans. Man lär sig ta ansvar och man lär sig lyssna på andra. Men folkbildningen behöver tydliggöra sig själv i dagens mediesamhälle, jobba både med det fysiska mötet och via nätet. Hitta former för bildning som passar människor idag!

Nämn en cirkel du minns
För väldigt många år sedan gick jag en cirkel i ekonomi för lantbrukare – den hade jag mycket nytta av i min fortsatta utbildning till lantmästare och jag minns den ännu med glädje!