Tillbaka

Fler handikappade borde få leda studiecirklar

– Att jag utbildade mig till cirkelledare är jättekul. Det bästa jag kommit på i livet! Göran Tingström är ledare för vad deltagarna kallar Kompisträffen. 

Kompisträffen är en studiecirkel för vuxna med lindrig intellektuell funktionsnedsättning. De träffas en gång i månaden och går på bio eller på museum. Syftet är just att få komma ut och göra saker tillsammans och att knyta nya sociala kontakter.
   – Det är svårt att få ledsagare om man har ett lindrigt handikapp, så då får man sitta hemma i soffan på gruppboendet och titta på TV hela helgen. Det var så jag kom på idén att starta en studiecirkel.
   Utbildningen till cirkelledare var rolig och pedagogisk, tycker han. Inte så mycket att läsa, vilket passar Göran bra eftersom han har läs- och skrivsvårigheter. Han tänker nästan aldrig på sitt funktionshinder, förutom när det gäller att skriva. Så den administrativa delen av ledarskapet tar tid, men han har god hjälp av sin dator. Värre är det med fördomar, mot det finns inga dataprogram:
   – Det kan vara svårt att få folk att förstå att man kan ha en cirkel fast man har ett handikapp. Många är skeptiska. Men jag skulle aldrig börjat om jag inte trodde att det skulle fungera. Och skulle inte ha fått det ansvaret!
   Göran arbetar som föreläsare på Misa Kompetens och besöker särgymnasier och företag och berättar om sin resa från tonåren och ut på arbetsmarknaden. När han ringer runt och presenterar sin föreläsning stöter han också på fördomar:
   – Jag tycker folk är knäppa. Vi är människor, vi också! Därför är det är också bra att vi visar oss ute mer, så att folk förstår bättre.
   Och mer blir det. Göran är också utbildad cirkelledare i “Mitt val” och har anlitats av Vuxenskolan för att hålla två sådana cirklar, med syfte att öka valdeltagandet hos personer med intellektuell funktionsnedsättning. Under hösten ska Göran även hålla en föreläsning om sitt cirkelledarskap.
   – Det är jättebra att handikappade själva kan få leda studiecirklar. Jag tycker att det borde vara fler!