Tillbaka

Folkbildning för alla

Kersti Larsson leder enheten för funktionsnedsättning hos Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm.

Hur arbetar ni för personer med olika funktionsnedsättningar?

– Vi arbetar på flera olika sätt. Vi finns inom socialpsykiatrin men vi finns också för personer som omfattas av LSS, alltså personer med intellektuell funktionsnedsättning eller neuropsykiatriska diagnoser. Dessutom arbetar vi i nära samarbete med Afasiföreningen för personer som fått afasi t ex efter en stroke. Det är de huvudsakliga områdena.

På vilket sätt arbetar ni för personer med psykisk ohälsa?
– Psykisk ohälsa ökar i vårt samhälle, framför allt bland yngre. Vi har studiecirklar men arbetar även för att öka kunskapen om psykisk ohälsa, bland annat genom öppna föreläsningar.

Vilka får delta i studiecirklarna?
– Vi når främst dem som redan har beviljats stöd från kommunen. Om man mår dåligt och har en lång process framför sig för att komma tillbaka, då kan man få möjlighet att komma till ett aktivitetscenter där man får frågan om vad man är intresserad av. Och där finns vi med hela vårt utbud. Vi bidrar till att skapa en mötesplats där vi går individerna till mötes.

Vad är det man ägnar sig åt?
– Det finns en stor bredd. Mycket konsthantverk, data, språk, kost och hälsa, ja allt det som Studieförbundet Vuxenskolan erbjuder allmänheten, det finns också på aktivitetscentren.
En annan viktig del är samtalsgrupperna, vi kallar det kamratcirklar. När vi drabbas av psykisk ohälsa har vi kanske inte så stor förmåga att ta oss ut i livet och göra saker. Det vi upplever inom oss, syns inte på utsidan, man kanske tror att man sticker ut i mängden, det känns jobbigt med många människor runt omkring. Men det kan ibland fungera bättre om man är i en grupp. Detta kan Vuxenskolan stödja och på så sätt hjälpa människor att komma ut i samhället.

Arbetar ni på samma sätt för personer med intellektuell funktionsnedsättning?
– Personer med intellektuell funktionsnedsättning har vid behov tillgång till dagliga verksamheter, där man kan få en meningsfull sysselsättning. Där finns vi med och kompletterar personalen med frivilliga studiecirklar. Ämnena varierar, det kan exempelvis handla om demokrati, teater eller musik.
Vi når också dessa personer på fritiden, då kommer de till oss för att gå kurs. Vi har kurslokaler runt om i centrala Stockholm. Det kan vara singelträffar, magdans, spela i band, sjunga i kör – en stor bredd här också.

Hur många cirkelledare arbetar med detta?
– Många! Totalt arbetar ca 70 cirkelledare hos oss med studiecirklar för personer med olika funktionsnedsättningar. Ledarna har hög kompetens och lång erfarenhet. Tack vare dem kan vi bidra till att flera tusen personer får ett mer aktivt liv!