Tillbaka

Funktionsnedsatta blir danscoacher

Studieförbundet Vuxenskolan beviljas medel från Allmänna Arvsfonden. Projektet På Egna Ben, som vänder sig till personer med intellektuell funktionsnedsättning, har beviljats drygt 4,1 miljoner kronor.


Projektet drivs av Studieförbundet Vuxenskolan tillsammans med dansföreningen På Egna Ben och Mosaikteatern. Syftet med På Egna Ben – danscoacher med funktionsnedsättning, är att personer med intellektuell funktionsnedsättning ska ges möjlighet att utveckla sin pedagogiska förmåga i att coacha och leda andra i dansimprovisation. Målgruppen ges därigenom ökade möjligheter att synas inom kulturområdet vilket också kan öka deras möjligheter på arbetsmarknaden. Projektet sträcker sig över tre år.

– Vi vill att fler personer med funktionsnedsättning ska få möjlighet att bli cirkelledare. Projektet ger oss möjlighet att förverkliga den ambitionen, säger Kersti Larsson, enhetschef på Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm.

83 procent av männen och 88 procent av kvinnorna som bor i gruppbostad inom LSS rör inte på sig tillräckligt, enligt Idrottsförvaltningens Tidsbudgetstudie.  Behovet av fysiska aktiviteter är stort.

Med anledning av beslutet skriver Stockholms stads strategiska enhet i sin avsiktsförklaring:

”[Idrottsförvaltningen] ser att projektet möter ett behov enligt resultaten från Ung livsstil inom särskolan och Tidsbudgetstudien som studerat fritiden för personer som bor på gruppbostad. […] Förvaltningen ser ett behov av att det skapas aktiviteter som både rör fysisk aktivitet och kultur. […] I stadens idrottspolitiska program är personer inom LSS en av de prioriterade målgrupperna. Förvaltningen värnar om aktiviteter som skapas med och för målgruppen för att öka den fysiska aktiviteten och delaktighet.”

Metodmaterialet kommer att tas fram av Studieförbundet Vuxenskolan. Stockholms stad kommer att verka för att hitta långsiktiga lösningar för att bevara aktiviteterna vid projektets slut.