Tillbaka

Georgiskor i Sverige

Idag är det många som slår ned bopålarna långt från hemlandet. Men hur ska man etablera sig i det nya landet? För kvinnor från Georgien finns en förening där man kan träffa landsmän till nytta och nöje.

Ketevan Baghaturia är ordförande i Georgiska kvinnoföreningen:
– Vårt huvudfokus är att hjälpa landsmän som är nyanlända till Sverige. Vi pratar karriär, jämställdhet och kvinnors möjligheter i Sverige. Kvinnor har stort inflytande här, det är inte lika utvecklat i Georgien
De nyanlända söker föreningen upp via kontakter och via sin facebooksida där man kan få tips och råd.
– När vi träffas pratar vi svenska, läser och diskuterar böcker och artiklar, säger Ketevan. Språket är nyckeln till allt!

Genom Vuxenskolan bedriver föreningen studiecirklar. Ämnena är kvinnors rättigheter, hälsa samt kultur och traditioner.
– Vi lyfter upp svenska traditioner, säger Ketevan, men bjuder också in andra organisationer att fira georgiska högtider med oss.
Hjärtat klappar för hemlandet och Kerevan avslutar med ett leende:
– Vi vill sprida kunskap om svensk jämställdhet ända till Georgien.

Bildtext: Teona Svanidze, Khatuna Kakuria, Christina Sainz de Lindberg (Rotary) och Ketevan Baghaturia (ordf).