Tillbaka

Glädjen att skapa med sina egna händer

Mette Handler är kursledare för kursen Täljkurs för kvinnor – tälj med kniv och yxa. Där delar hon med sig av lusten till hantverk och sin kunskap om trä.

Mette Handler. Foto: Sonia Johansson

Kursen, som startade förra året, drivs av Vuxenskolan Stockholm tillsammans med Slöjd Stockholm. 

I Danmark hade Mette utbildat sig till jägmästare (en skogsbruksutbildning).

– Jag är Köpenhamnstjejen som flyttade till norska fjällen som 26-åring. 25 år senare flyttade jag till Sverige för kärleken. 

Efter många år i Bergen i Norge, där hon hade ett administrativt arbete, var hon tjänstledig 2008 och kom då till Sverige.

– Jag tillbringade min tid ute i skogen, jag ville tillbaka till skogen och trä som material. 

Mette sökte in till en kurs i trähantverk på Vårdinge By Folkhögskola. Detta blev början på en ny yrkesbana för Mette, som startade eget. Förra året ledde Mette Vuxenskolans Täljkurs för kvinnor – tälj med kniv och yxa. Den blev snabbt fulltecknad och flera täljkurser startades. 

– Många av oss i dagens samhälle jobbar teoretiskt, sitter kanske framför en dator hela dagarna. Det finns ett sug efter att jobba med något som är konkret. Träet kan du se på, du kan känna på det och lukta på det. Du får en omedelbar feedback. Det handlar också om glädjen att skapa med sina egna händer, säger Mette. 

Åldersspridningen på deltagarna har varit stor; allt från 25 till 70 år. Mette berättar att några av de som går kursen och som är äldre än 50 år, inte har haft träslöjd i skolan och därför velat testa att jobba med trä som hantverk.

– Många har drömt om att tälja men aldrig kommit till skott. Andra har nog valt kursen för att det är en kvinnokurs. 

Mette menar att många kvinnor drar sig för att anmäla sig till en ”vanlig” täljkurs.

– Atmosfären på den här kursen är väldigt tillåtande och prestigelös. Träslöjd och snickeri kan upplevas som männens arena. Men här deltar vi på lika villkor.

Vad gör ni på kursen?

– Vi går igenom det grundläggande om kniv och yxa, olika täljgrepp, hur man klyver och täljer med yxa. 

– Det är fritt fram att göra vad man har lust till, ett bruksföremål, en slev, en burk, en skål, något till trädgården eller kanske en leksak. Vi lär oss också om hur trä rör sig (d v s krymper och sväller).

Trä är ett fantastiskt material. Men det är inte ett villkorslöst material, man måste forma på träets premisser.

Mette påpekar att trä även är bra ur ett hållbarhetsperspektiv.

– Och så blir man blir snällare och gladare av att omge sig med hantverksskickligt gjorda föremål!