Tillbaka

Grupper för anhöriga betyder mycket

Har du någon närstående med psykisk ohälsa, funktionsnedsättning eller annan diagnos? Då kan det kan vara givande att träffa andra i samma situation.

Syskon, förälder, barn, partner … att ha en närstående som drabbats av ohälsa eller funktionsnedsättning påverkar ofta livet på många olika sätt.
Hos Studieförbundet Vuxenskolan finns en möjlighet att träffa andra i liknande livssituationer. Här ordnas träffar för anhöriga.

– Vi samarbetar med kommunens anhörigkonsulenter, berättar Kerstin Risbo-Skärström, som arbetar på Vuxenskolan i Stockholm.
På så sätt blir ofta träffarna kostnadsfria för deltagarna. Vana cirkelledare håller i träffarna. Det finns grupper för exempelvis föräldrar till barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, personer vars partner drabbats av Parkinson samt för syskon till personer med psykos-diagnos.
– I en anhöriggrupp kan man prata om sådant man kanske håller för sig själv annars, säger Kerstin Risbo-Skärström. För många är det en stor lättnad att veta att man inte är ensam.

Vill du veta mer om våra anhöriggrupper? Mejla oss på
stockholm@sv.se.