Tillbaka

Letterbox Club Stockholm – läsfrämjande som fungerar

Ett bokpaket i månaden. Det är vad Letterbox Club handlar om. Projektledaren Lisa Gunnarsson berättar mer.

– För mig är läsning en grundläggande rättvise- och demokratifråga. Alla ska, oavsett livssituation och bakgrund, ha samma rätt att ta del av kultur och information. Läsning och läskunnande är grunden för mycket av annan inlärning.
Lisa Gunnarsson, projektledare för Letterbox Club Stockholm, är tydlig med varför ett projekt som Letterbox är av största vikt.

Letterbox Club grundades för mer än tio år sedan i Storbritannien av läraren Rose Griffiths.
Verksamheten som i korthet innebär att familjehemsplacerade barn får ett bokpaket en gång i månaden under ett halvår, har varit mycket framgångsrik. Bara under 2015 nåddes 10 000 barn i Storbritannien och verksamheten har spridits till USA och Kanada, och nominerades dessutom till
ALMA-priset 2016.

I Stockholm är Letterbox Club ett samarbete mellan Bokspindeln, Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm, Bokförlaget En bok för alla, socialtjänst och bibliotek i den stadsdel projektet drivs samt Institutionen för Socialt arbete vid Stockholms universitet.
Kulturrådet, Stockholms läns landsting, Studieförbundet Vuxenskolan och Stiftelsen Solkatten stödjer projektet. Ett flertal barnboksförlag är också involverade.

Här riktar sig projektet till barn i familjer med långvarigt försörjningsstöd, som får de utvalda bokpaketen skickade till sig.
— Något som verkligen är positivt och som visat sig vara verkningsfullt är att tack vare att så många samverkar har det varit möjligt att nå grupper av barn som vi annars skulle haft svårare att hitta och komma i kontakt med, säger Lisa Gunnarsson.

Det går förstås att arbeta läsfrämjande utan att vara knuten till ett projekt, och alla kan vi bidra.
— Det första och verkligen konkreta tipset är att se till att det finns tillgång till litteratur. Det är det som Letterbox delvis går ut på, att bidra till att barnet får ett eget bibliotek, en egen bokhylla som utvecklas och stärks, säger Lisa Gunnarsson.

— Ett annat superkonkret tips är att läsa högt. Det fungerar alltid. För både barn och vuxen.
Lisa Gunnarsson vill även slå ett slag för biblioteken:
— Se till att politiker och myndigheter verkar för att bygga ut biblioteken i hela Sverige! Biblioteken är just den grundläggande öppna portal med litteraturen och boken i fokus som behövs om man vill stärka läslusten hos både barn och vuxna. Dessutom är det fritt och öppet för alla!