Lättläst version saknas
Tillbaka

LRF och folkbildning

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en av Vuxenskolans grundorganisationer. Därför är det naturligt att vi samarbetar om folkbildande verksamhet.

Martin Magnusson är ordförande för LRF-avdelningen i Stockholm, en mycket Porträtt på Martin Magnussonstor avdelning men med få aktiva lantbrukare som medlemmar. Desto fler personer är skogs- och markägare eller är yrkesverksamma inom branscher kopplade till lantbrukandet. Martin själv har under många år drivit Uddby gård i Tyresö, som tredje generationens lantbrukare. Hans farfar tog hand om arrendet av gården redan 1929 Martin har nu gått vidare för att studera och arbeta för LRF.

– Det är en nytändning i samarbetet med Vuxenskolan, säger Martin. Vi ser en ömsesidig nytta för båda parter.

Nya typer av kurser
Ett vanligt samarbetsområde mellan Vuxenskolan och LRF brukar vara kurser i motorsåg och röjsåg för LRFs medlemmar. Men i Stockholm är helt andra frågor aktuella. Här finns ett intresse för livsmedelsproduktionens betydelse i samhället. Intresserade konsumenter vill veta mer om det svenska lantbruket och bli medvetna konsumenter. Vad innebär de olika begreppen? Är närodlat alltid detsamma som ekologiskt? Varför är det så viktigt att värna om den svenskproducerade maten? Här har LRF kunskaper och kan bidra till ökad bildning.

– Nu senast hade vi 5 000 personer på kosläpp på Björksättra gård i Huddinge. Allmänheten är verkligen intresserad, även om det ibland kan handla om en lite romantisk grej, säger Martin.

För en del av konsumenterna handlar intresset om livsstil, att hitta nischade kvalitetsprodukter. För andra ligger kvaliteten i att få handla svenskt. Dagens lantbrukare behöver efterfrågan på både nisch- och volymprodukter.
– Det ställs samtidigt alltmer krav från organisationer, politiker och upphandlare inom det offentliga. Lantbrukaren måste möta nya regler och riktlinjer. Det är därför viktigt att sprida kunskap om och öka förståelsen för lantbrukarens villkor, säger Martin.