Tillbaka

Ministerbesök idag

Vår träffpunkt för ensamkommande unga – Kompasshuset – har idag haft välkommet besök av gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström som också ansvarar för folkbildningen.

Under besöket fick Anna Ekström träffa unga som skapar musik i studio, vara med i engagerande lagtävling samt höra ungdomarnas egna berättelser. 

Ungdomarna har kommit till Stockholm som tonåringar, ensamma efter en farlig resa över kontinenter. Nu går de i skolan och bor ofta på boenden. Några har fått uppehållstillstånd, andra väntar på besked. Några har lämnat Stockholm efter att de fått avslag eller av andra skäl.

Kompasshuset är en träffpunkt där de unga får prova på olika fritidsaktiviteter, träffa vänner och få stöd med svenska och läxläsning.

– Vi vill hjälpa de unga att hitta sin väg i livet, säger Annika Estassy Lovén, chef för Studieförbundet Vuxenskolan i Stockholm.

 

Fakta om Kompasshuset

- Ungdomarna är 14-20 år gamla och bor runt om i Stockholm. På Kompasshuset får de prova vitt skilda aktiviteter så som karate, dans och musikskapande.  

- Träffpunkten är öppen en kväll i veckan och drivs av Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm. 

- Många volontärer, varav många med kulturella eller språkmässiga kunskaper från ungdomarnas hemländer, är engagerade i verksamheten. 

- Verksamheten har pågått i två år och totalt har över 200 ungdomar deltagit. Nya deltagare tillkommer allt eftersom och både killar och tjejer deltar.

 

Fakta om Studieförbundet Vuxenskolan

Studieförbundet Vuxenskolan är ett av 10 studieförbund. Vuxenskolan är det studieförbund som finns på flest orter i Sverige. Vi har ett brett utbud av kurser som är öppna för allmänheten. Vi har också en omfattande kursverksamhet för personer med funktionsnedsättning samt samarbete med flera hundra organisationer, varav drygt 100 internationella kulturföreningar.