2022-06-02

Nyanlända ukrainare lär sig svenska i en kreativ miljö.

I lokalerna hos Center for Displaced People i Frihamnen sjuder det av liv. Svenskakursen för nyanlända ukrainare har precis börjat med kursledaren Natalia Alexeeva. Natalia förklarar hur ett verb böjs i en mening och deltagarna får öva på att uttala och säga meningarna.

Vi träffar även Rasmus Kasurinen som är koordinator på den ideella föreningen Center for Displaced People som just nu driver volontär projektet Center For Displaced Ukrainians i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan. Här bedrivs vardagssvenska med 2 grupper 2 ggr i veckan och 3 kamratcirklar som de nyanlända själva leder, berättar han. 


Deltagarna är mycket tacksamma och glada för den snabba möjlighet de fått att fort komma igång med det svenska språket med erfarna Natalia och i Center for Displaced Ukrainians inspirerande och kreativa lokaler. 


En del av deltagarna har redan fått ett jobb på Microsoft, berättar Olga Biba, verksamhetutvecklare på SV Stockholm. En annan deltagare – en känd skådespelerska från Ukraina har redan framträtt på Dramaten tillsammans med Dramatens skådespelare. Förutom ukrainska hade hon flera dialoger med motpartner på svenska med ett väldigt fint uttal som övades tillsammans med hennes ”svenska fröken” Natalia Alexeeva.  

Spelningen blev en otrolig succé och vi är jätteglada att se våra deltagare komma in i ett svenskt arbetsliv och i aktivt delta vid olika socialsammanhang, avslutar Olga. 

 

Läs mer om Center for Displaced Ukrainians här

Facebook

Center for Displaced Ukrainians 

 

Center for Displaced People (Sweden) är en ideell förening som just nu driver ett projekt som heter Center for Displaced Ukrainians i Stockholm i Frihamnen. De är ett volontärt projekt som ger gratis stöd till ukrainska flyktingar i form av undervisning i svenska i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan, terapeutiska gruppsessioner i samarbete med en grupp specialister ifrån Ukraina, terapeutisk teater, yoga, engelska-undervisning, kulturevenemang, legala konsultationer med jurister och advokater, mottagning och matchning av nyanlända med tillfälliga värdfamiljer i samarbete med Carebridge Sverige samt information och rådgivning som delges av våra voluntärer på plats mellan 10-15, måndag till torsdag.

 

Just nu så är vi mitt i uppstarten av ett stort projekt i samarbete med Association of Ukrainian Psycologists in Sweden, där psykologer och terapeuter ifrån Ukraina ger emotionella stödsamtal till nykomna. De tillgodoser både gruppsamtal och privata sessioner då de har sett att ett av de absolut största behoven som behöver tillfredsställas för att de nykomna ska klara av att integrera sig i vårt samhälle är emotionell stabilitet som i sin tur kan leda till en känsla av gemenskap.  

Arbetet är krävande men givande och de är väldigt tacksamma för att de har möjligheten att få stödja våra bröder och systrar ifrån Ukraina i dessa fruktansvärt prövande tider. För att de ska kunna fortsätta att göra det de gör så söker de fortfarande efter sponsorer.  

Vi skapar hela tiden nya samarbeten med både föreningar, fria grupper och enskilda individer som har idéer men som saknar lokal och online-närvaro, något vi gärna erbjuder gratis så länge deras arbete riktar sig till nykomna, avslutar Rasmus.