Tillbaka

Samhällsengagerade seniorer

Bildtext: Delar av SPF Mälarhöjden-Hägerstens styrelse - Rolf Lindquist, ordförande, Anne-Marie Bergström, studieombud och Gunnar Carlsson, vice ordförande. Foto: SV

Aulan i Axelsberg fylls av förväntansfulla deltagare. SPF Seniorerna i Mälarhöjden-Hägersten bjuder in till föredrag med journalisten Stig Fredrikson. Det handlar om Putin och vad som händer i Ryssland.

Ämnet engagerar de närmare 100 deltagarna. Frågorna efter föredraget vittnar om en oro för utvecklingen i denna del av världen och hur det kan komma att påverka oss.
SPF Mälarhöjden-Hägersten är en aktiv förening med närmare 700 medlemmar. Man erbjuder ett såväl underhållande program som stort engagemang i samhällsfrågor.
– Balansen mellan allvar och det lättsamma är viktig i vår förening, säger Rolf Lindquist, ordförande.

En allvarlig samhällsfråga som föreningen engagerar sig i handlar om brott mot äldre och då särskilt bedrägerier, en företeelse som är alltför vanlig. Mörkertalen är stora, då det ofta är förenat med obehag och skam att anmäla och vara målsägande i rättsprocesser. Nu planerar man att driva förebyggande studiecirklar kring ämnet utifrån ett material som SPF tagit fram i samverkan med polisen, Studieförbundet Vuxenskolan och PRO, Pensionärernas Riksorganisation.
– Detta berör många äldre. Man är rädd för att något ska hända och det är viktigt att veta hur det kan gå till, säger Anne-Marie Bergström, studieombud i föreningen.
Anne-Marie Bergström vet vad hon talar om, hon har en bakgrund som åklagare under yrkeskarriären.
– Ja, det är inte lätt vara målsägande i sådana här fall. Som äldre känner man sig kränkt och illa till mods, säger hon.

Arrangemangen kring samhällsfrågor väcker inte bara tankar utan får även spridningseffekter. Deltagarna får med sig samtalsämnen som de använder i det sociala livet.
– Jag kommer att tänka igenom vad Stig Fredrikson faktiskt sa, så att jag kan berätta för min fru när jag kommer hem, säger Rolf som just denna dag dessutom varit på möte med ett antal andra SPF-föreningar och utbytt erfarenheter kring lyckade arrangemang.


FAKTA
SPF Seniorerna är en av Vuxenskolans viktigaste samverkande organisationer. Tillsammans med deras lokala föreningar genomförs ett stort antal studiecirklar och kulturprogram.
SPF Seniorerna i Stockholms län omfattar 70 föreningar med över 48 000 medlemmar. Omkring hälften är verksamma inom Stockholms Stad.