Tillbaka

Sara Svanström är ny ordförande

Ny ordförande är Sara Svanström (L) som valdes av en enig stämma. Hon är ledamot i Landstingsfullmäktige och första vice ordförande i Trafiknämnden och Storstockholms lokaltrafik. 

Sara Svanström är civilingenjör och gymnasielärare i matematik och kemi. Hon arbetar nu som lärare och har under flera år varit engagerad i Vuxenskolans styrelse, de senaste åren som 1 vice ordförande.

-Det är jättespännande att ta över ordförandeklubban just nu, säger Sara Svanström.

I veckan samlades styrelsen till det första ordinarie styrelsemötet.

- Just nu är folkbildningen mer relevant än på länge, säger Sara Svanström. Utöver det vi arbetar med sedan tidigare vill jag särskilt lyfta fram Studieförbundet Vuxenskolan som en viktig aktör i mottagandet av de nyanlända asylsökande som kommit till Sverige. Vi kan bidra där inte andra mäktar med – där har vi viktig kompetens och erfarenhet!