Tillbaka

Satsning på kurser för personer med omfattande funktionsnedsättning

Studieförbundet Vuxenskolan vill att varje individ ska ha möjlighet att ägna sig åt det just den personen gillar. Vuxenskolan satsade redan till sommaren på att utöka kursutbudet för personer med omfattande funktionsnedsättning. Den satsningen kommer fortsätta även under hösten.

Att ha en omfattande funktionsnedsättning innebär att ha intellektuell funktionsnedsättning kombinerat med begränsningar när det gäller till exempel rörelseförmåga, syn och hörsel. 

- Vi ville hitta nya ämnen, kanske ämnen som man inte först tänker på att målgruppen faktiskt vill ha, säger Anton Ljungh, ansvarig verksamhetsutvecklare på Vuxenskolan.

- Det finns väldigt lite verksamhet och alternativ för den här gruppen, fortsätter Anton Ljungh, vilket också innebär att de får väldigt liten variation i sina upplevelser.

De nya kurser som Vuxenskolan planerade in under sommaren fylldes upp direkt.

- Vi visste att det fanns ett stort intresse för aktiviteterna, men kanske inte att det var så här stort tryck, säger Anton Ljungh.

- Det visar att det var helt rätt att satsa på den här verksamheten. Vi kommer fortsätta att möta behovet och efterfrågan från deltagarna.

Ny ledare breddar utbud
I och med det nya utbudet blev det också aktuellt med nya ledare. 

Moa Malmsten är en av de som värvats. Moa är Levande Verkstadspedagog och har tidigare jobbat som personal på daglig verksamhet. Hon tycker om att skapa tillsammans med andra, oavsett funktionsnedsättning. 

– Jag tycker att det ska bli spännande och roligt att jobba som
cirkelledare, säger Moa Malmsten.

– Vi strävar efter att kunna erbjuda fritidsverksamhet för alla, därför känns det viktigt att Moa Malmsten är med och breddar vårt utbud, säger Anton Ljungh ansvarig verksamhetsutvecklare på Studieförbundet Vuxenskolan.

Bildtext: Moa Malmsten.

Foto: Ida Nilsing