Tillbaka

Sekulär värdegrund i kurs för asylsökande

I kursen med sekulär värdegrund lär sig asylsökande svenska och samhällskunskap samtidigt som arbetet mot diskriminering, rasism och förtryck lyfts i undervisningen.

Studieförbundet Vuxenskolan har sedan hösten 2015 genomfört kurser för över tusen asylsökande i Stockholm. Kursämnena är svenska och samhällsintroduktion. Några av kurserna genomförs i samarbete med Föreningen Francisco Ferrer i Guardia och bedrivs med uttalad sekulär värdegrund.

– Vi menar att det finns ett behov av den här typen av kurs bland de asylsökande, säger Ruben Tastas från föreningen.
– Vi har också en önskan om att deltagarna ställer upp på vår profil som är att kämpa mot alla former av förtryck.

Undervisningen i svenska och samhällsintroduktion håller hög kvalitet. Vid träffarna får man också information om hur man kan få skydd, om kvinnojourer och hur man ska göra om man blir misshandlad av sin partner. Man får också information om hur man kan få stöd, nätverk och legal hjälp om man vill komma ut som homosexuell eller skilja sig.
– Av våra deltagare var endast ca 30% kvinnor, berättar Ruben Tastas.
– Det är vi inte nöjda med, så 2017 ska vi satsa på att erbjuda barnpassning i anslutning till kursen. Vi vill nå fler kvinnor!

Föreningen Francisco Ferrer i Guardia drivs av personer som många har latinamerikansk bakgrund och som kom till Sverige under 70-talet. Deras syfte är att sprida en pedagogik som grundar sig på Francisco Ferrer i Guardias idéer om att lära sig att tänka själv och att förvärva en förmåga att tänka rationellt och fritt från fördomar. Sedan flera år har föreningen kurser för papperslösa i olika ämnen som svenska men även i mötesteknik med syfte att genomföra möten fria från förtryck.

– Interkulturalismen är ledstjärna för föreningen, säger Ruben Tastas. Vi ser kultur som en social konstruktion som alltid innehåller positiva och negativa sidor. Det gäller både den svenska kulturen och de kulturer och sociala sammanhang som de asylsökande kommer från.

 

Föreningen har tagit sitt namn efter Francisco Ferrer i Guardia, 1859-1909, en katalansk tänkare som grundade ”la Escuela Moderna”, bl a inspirerad av Rousseau. Han avrättades vid oroligheterna i Katalonien 1909.