Tillbaka

Stockholm blir Fairtrade City - Vuxenskolan i styrgruppen

Fredag den 13 maj diplomeras huvudstaden till att bli en Fairtrade City under festliga former i Kungsträdgården. Arbetet med Fairtrade City leds av en styrgrupp som representerar hela lokalsamhället. Studieförbundet Vuxenskolan deltar som enda studieförbund.

 Styrgruppen i Stockholm består av representanter från näringsliv, civilsamhälle och politisk representation från majoriteten och oppositionen.

- Rättvis handel och etisk konsumtion är en viktig fråga som länge engagerat oss i Vuxenskolan, säger Marie Eliasson, verksamhetsutvecklare på Vuxenskolan Stockholm och som också ingår i styrgruppen.

- Vuxenskolan har utbildat många Fairtrade-ambassadör under årens lopp och det är roligt att Stockholm äntligen kommer att diplomeras, säger Marie Eliasson.

Att diplomeras till en Fairtrade City innebär att staden lever upp till kriterier och krav på rättvis handel och ILO:s kärnkonventioner i offentlig upphandling, att det ska bedrivas ett aktivt informationsarbete kring frågor som rör rättvis handel samt att det runtom i staden erbjuds ett utbud av Fairtrade-märkta produkter i butiker, på serveringsställen och arbetsplatser. Stockholm tar nu steget vidare i sitt hållbarhetsarbete och kommer att verka aktivt för att kriterier och krav för en rättvis handel enligt ILO:s kärnkonventioner kommer att uppfyllas. Det är ett åtagande som verkligen kan göra skillnad för odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom.

I världen finns det över 1 750 städer som är en Fairtrade City, bland annat London och San Fransisco, och som arbetar för att genom rättvis handel bekämpa fattigdom i världen.

Foto: Yanan Li