Tillbaka

Studieförbundet Vuxenskolan brinner för läsglädje

– Vi står i startgroparna med flera läsfrämjande satsningar, berättar Annika Estassy Lovén, chef för Vuxenskolan i Stockholm. Det här är ett område där vi verkligen kan göra skillnad. Med vårt livaktiga kontaktnät når vi fram till grupper där behoven är stora. Den gemensamma nämnaren för alla våra satsningar är Läsglädje!

Alcides Gimenez har gedigen erfarenhet av internationellt arbete, bland annat för Röda Korset. Idag är han chef för Vuxenskolans internationella kulturcentrum, IKC, i Stockholm.
– Vi samarbetar med över hundra föreningar, berättar Alcides. Ofta handlar det om en trygg miljö där man träffar landsmän, men i föreningarna finns också ett stort bildningsintresse.
– Nu ger vi föreningarna extra stöd för läsfrämjande!
Det handlar om böcker på svenska, om läslust och möjlighet att diskutera det man läst. Föreningarna får också stöd att bjuda in författare och andra föreläsare.
– Intresset är jättestort, berättar Alcides Gimenez, flera föreningar är redan igång med verksamheten.

Barn med annat modersmål
Vuxenskolan kommer också att stötta hemspråkslärare och föräldrar till barn med annat modersmål genom inspirationsträffar. Detta i nära samarbete med bibliotek, En bok för alla och barnboksexperterna Bokspindeln.

Läsinspiratörer
För den som har en funktionsnedsättning är ofta läsandet en extra stor utmaning.
– Här kommer Vuxenskolan att arbeta med flera olika projekt, berättar Annika Estassy Lovén. Exempelvis kommer dagliga verksamheter och gruppboenden att få besök av olika läsinspiratörer och skådespelare.
– Vi vill också föra in de hjälpmedel som finns via ny teknik, säger Annika Estassy Lovén. Det finns fantastiska möjligheter som inte alltid når fram till dem som behöver det bäst. En annan satsning blir ledarledda biblioteksbesök.

Läsglädje är viktigt
Annika Estassy Lovén berättar om hur hon tidigt fick upp ögonen för läsglädjens betydelse.
– Jag kunde i stort sett ingen svenska då jag kom till Sverige som 13-åring efter en uppväxt i Senegal och Frankrike.
– Vägen till språket, kompisar och samhällsdelaktighet gick genom läsandet. Och jag fick läsa det jag själv tyckte var roligt! Läsning ska vara en lustfylld upplevelse och utgå från läsarens intressen och förmåga, avslutar hon.
– Alla är vi olika och gillar olika, vilket är bra, det får vi inte glömma!

Verksamheten får stöd av regeringens satsning på läsfrämjande insatser för att stärka intresset och motivationen för läsning och litteratur i grupper som sällan eller aldrig läser.