Tillbaka

Ulf visar dig vägen till 1500-talet

Släktforskar du och börjar köra fast när du ska tyda 1700-talets allt knepigare handstilar?
Då är kursen Släktforskning Handstilsläsning kanske något för dig.

Ulf Berggren har släktforskat i fyrtio år och skrivit flera böcker i ämnet. Han leder kursen Släktforskning Handstilsläsning. De som går den är släktforskare som kommit så långt att det börjar bli svårt att tyda handstilen i kyrkböcker och andra dokument.

- Det är vid andra halvan av 1700-talet och den tyska stilen. Den är yvig och varierar mycket lokalt, eftersom de som skrev hade studerat på olika lärosäten, berättar Ulf Berggren.

Vad får kursdeltagarna börja med att läsa?

- Vi brukar börja med enklare, mallade texter där man vet ungefär vad det bör stå, till exempel gårdsnamnen. Löpande text är svårare, där läser vi domböcker och andra dokument.

Hur har du själv lärt dig läsa gamla handstilar?

- Genom att släktforska oavbrutet i cirka 40 år. Man blir allt bättre om man aldrig tar paus.

Hur långt tillbaka har du kommit i din egen släktforskning?

- Till 1500-talet och skattelängder över bofasta.

Numera är det ditt jobb på heltid?

- Ja. Jag tar släktforskningsuppdrag, leder kurser och har skrivit flera böcker i ämnet.

Se alla våra släktforskningskurser här!

------------------------------------------------------

Men … vad har 1600-talsprästen i Osby skrivit här? Kan du tyda meningen? Svaret hittar du under bilden.

Svar på handstilsprovet:
Det står ”dijss effterskreffne”, som betyder ”dessa efterskrivna” på danska. Osby var vid tiden ännu danskt.