Tillbaka

Unga leder unga i nytt samarbete

I april inleddes ett helt nytt trepartssamarbete mellan Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm, Stockholms Stadsmission och Spånga-Tensta stadsdelsnämnd kring projektet Unga leder Unga.

Syftet med samarbetet är att utveckla en kreativ folkbildningsverksamhet för ungdomar på fem olika fritidsgårdar i stadsdelen Spånga-Tensta. I projektet utbildas unga ledare som åker ut till fritidsgårdar och med hjälp av en mobil musikstudio låter gårdens ungdomar få göra egen musik som de sedan får lära sig hur de spelar in och producerar.

Det kommer att arrangeras fyra studiecirklar per fritidsgård, en öppen workshop per termin och en ledarutbildning för cirkelledare en gång per år.

Stärker unga

– Vi ser vilken positiv effekt det har när fritidsgårdens ungdomar ges möjlighet att använda sin energi till lustfyllda kreativa aktiviteter, som till exempel att skapa musik. Det påverkar deras syn på sig själva och sin egen förmåga, säger Robert Wirensjö, verksamhetschef för området fritid på Stockholms Stadsmission. 

– Ledarskapsutbildningen ska ge dem fler verktyg att ta större ansvar för sig själva, varandra och den sociala kontext de befinner sig i. I förlängningen får vi ungdomar med bättre förutsättningar att påverka sin egen framtid och skapa förändring inom de områden där de verkar, säger Polki Nordström, verksamhetsutvecklare på Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm.

Unga leder unga utbildar ungdomarna i det musikuttryck som ungdomarna själva visar intresse för. När ungdomarna fått tillräcklig erfarenhet i den tekniska utrustningen och projektets verksamhetsledare anser att det fungerar fortsätter studiecirklarna i studion utan handledare och projektet utbildar minst sex nya ungdomar.