Tillbaka

Våga fråga om sex

Bildtext: Anton Ljungh. Foto: Eveline Johnsson

”Hur fungerar sex? Hur kan man göra? Hur känns det?” Det är frågor som deltagarna får prata om i vårens nya cirkel Så funkar sex. Den vänder sig till personer med intellektuell funktionsnedsättning.

– Jag vill skapa en plats där man kan prata känslor och sexualitet, där det känns rätt att lyfta frågor och erfarenheter kring sex, säger Anton Ljungh, verksamhetsutvecklare på SV Stockholm.
Anton Ljungh jobbar med verksamhet och studiecirklar för personer med intellektuell funktionsnedsättning.
– Det finns många tabun kring sex i allmänhet och kanske än fler när det rör personer med funktionsnedsättning. I vår cirkel vill vi inte bara beröra ämnet, utan även bemöta frågor och funderingar på ett kunnigt och öppet sätt.

– Vuxenskolan arbetar med bildning och kunskap, säger Anton Ljung. Det behövs även på området sex och sexualitet, konstigare än så är det inte …

Anton Ljungh brinner för sin verksamhet och tar tillvara idéer för att utveckla den. Han har en passion för allas delaktighet och jobbar för att deltagarna själva ska vara med och välja cirkel efter eget intresse.