Lättläst version saknas
Tillbaka

Vi söker en avdelningschef till Stockholm

SV Stockholm erbjuder en senior ledarroll med stor frihet att organisera, utveckla och påverka en autonom (ut)bildningsverksamhet som befinner sig i ett spännande läge med mycket potential.

Du får det övergripande ansvaret för personal, resultat, strategi och verksamhetsutveckling. Avdelningen består av drygt 20 tjänstemän där 2 enhetsansvariga/utvecklingsledare, 1 kommunikatör,1 controller och 1 utvecklingsledare är direktrapporterande.

Själv rapporterar du till styrelsen och i vardagen kommer du att arbeta nära styrelseordföranden och din ledningsgrupp. Du kommer också att vara den övergripande kontaktpersonen gentemot allmänhet, myndigheter, grundorganisationer samt andra samverkande aktörer. Arbetet innebär även att agera ambassadör för folkbildningens uppdrag och värderingar.

 

Att arbeta på SV Stockholm

För att trivas här är du omvärldsorienterad, har gott omdöme och självkännedom samt hämtar dina drivkrafter ur Studieförbundet Vuxenskolans värderingar. Alla som direkt och indirekt arbetar inom SV Stockholm ska känna sig trygga på sin diskrimineringsfria arbetsplats. 

Med stolthet och hög kvalitetsmedvetenhet erbjuder SV Stockholm olika typer av kursverksamheter till allmänmarknaden, ger stöd till lokala föreningar, erbjuder mötesplatser i sina lokaler, driver lokala samverkansprojekt och söker löpande externa medel för att kunna starta lokala och sociala projekt vars syfte överensstämmer med värdegrund och vision.

För att vidga sin räckvidd av deltagare sker löpande visions- och utvecklingsarbete såsom att fortsätta digitalisera delar av kursutbudet, utbilda fler i TAKK, funktionsvariationsanpassa lokaler, samverka med fler aktörer för att kunna erbjuda flera rum/lokaler med musik och dansverksamhet.   

 

Vem är du och vad drivs du av att göra

Du drivs av mandatet att proaktivt organisera, strukturera och utveckla (ut)bildningsverksamhet till att vara relevant nu och in i framtiden.

Vi ser framför oss en ledare som framgångsrik har genomfört organisationsförändringar och utvecklat utbildningsorganisationer. Du har ett visionärt och strategiskt tänkande och är grundad i din person. Empatiskt, inkluderande och tydligt vägleder du din avdelning igenom utmaningarna mot möjligheterna.

Du är van att leda och samverka i komplexa organisationsstrukturer samt tycker om att nätverka, driva opinion och att företräda din organisation i olika sammanhang.

Du har relevant akademisk utbildning alternativt relevant eftergymnasial utbildning, (rektorsutbildning är meriterande).

 

Rekryteringsprocessen är påbörjad och sista ansökningsdag är den 29 maj. Varmt välkommen med din ansökan!

 

Ansök här