Tillbaka

Vi söker en projektledare

Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm (SV) bidrar till att stärka vår demokrati och gör skillnad för många. Tillsammans arbetar vi för att alla människor ska få möjlighet till sin egen bildningsresa.
Genom folkbildning bidrar vi till att stötta och utveckla föreningsliv. Vi erbjuder kurser och kulturarrangemang som skapar möten, stärker engagemang och bryter utanförskap. För personer med funktionsnedsättning finns vi för att bidra till en värdefull sysselsättning och meningsfull fritid för alla.

Nu söker vi en projektledare På rätt kurs

I höst inleder SV Stockholm och socialförvaltningen i Stockholms stad ett samarbete för att utveckla utbildningsverksamheten På rätt kurs som stärker vuxna individer som påbörjat sin resa ur missbruk och hemlöshet. På rätt kurs vill genom att erbjuda studiecirklar ge deltagarna möjlighet att stärka sin egenmakt och utveckla verktyg för att möta vardagens utmaningar.

 

Om rollen
I denna roll har du övergripande ansvar för vår verksamhet för personer som har eller är på väg att lämna missbruk och hemlöshet.
Verksamheten består i tre huvudsakliga delar; uppsökande och nätverksbyggande, kursledning och utveckling, samt samordning och kursadministration.
Du ska själv leda kurser och andra aktiviteter inom verksamhetens ram.
Därutöver ska du också, med stöd från medarbetare, engagera och anställa ledare till kursverksamheten.
Din roll är också att med hög kvalitet och i enlighet med folkbildningens riktlinjer och villkor registrera, administrera och rapportera verksamheten.
Du blir en del av en arbetsgrupp, en större avdelning och ett nationellt förbund. Inom SV hjälper vi varandra och bidrar med gott medarbetarskap till våra gemensamma mål.
Verksamheten är inledningsvis beskriven som en särskild satsning från avdelningens styrelse samt definierat i ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Stockholms stad.
Verksamheten syftar till att utforma och erbjuda en anpassad utbildningsverksamhet för personer som lämnat eller är på väg att lämna missbruk och hemlöshet.

Vi söker dig som;
• har ett brinnande engagemang för en viktig målgrupp
• är en initiativrik person som ser möjligheter
• har mod att lyssna, inspirera och leda andra
• är trygg med att arbeta självständig

Meriterande är;
• En för verksamheten relevant utbildning och/eller erfarenhet av socialt arbete
• Erfarenhet av verksamhetens målgrupp genom egna erfarenheter, tidigare arbete eller civilsamhällesengagemang
• Erfarenhet av att arbeta inom folkbildning och idéburen sektor

Tjänsten
Visstidsanställning, 75% under perioden 20220815-20240830
Tjänstgöringsort: Stockholm

Vill du veta mer?
Kontakta enhetschef och utvecklingschef Henrik Karlsson, henrik.karlsson@sv.se
Facklig representant (Unionen); Annika Ingeson, annika.ingeson@sv.se

Ansökan
Ansökan sker genom systemet med personligt brev och bifogat CV - dock senast 22 juni.
Vi kommer att genomföra intervjuer löpande och kan avsluta rekryteringen i förtid.

Ansök här