Tillbaka

Vi söker en verksamhetsutvecklare med fokus på Integration!

Studieförbundet Vuxenskolan (SV) är ett av Sveriges största studieförbund med verksamhet i alla Sveriges kommuner och erbjuder kreativa mötesplatser som ger människor möjligheter till kunskap, bildning och samhällsengagemang. Vi satsar för framtiden för att nå och engagera ännu fler människor med studiecirklar, kurser och kultur! Vill du också vara med att bygga ett demokratiskt och hållbart samhälle? Välkommen till SV!

Till Studieförbundet Vuxenskolans (SV) avdelning i Stockholm söker vi nu en Verksamhetsutvecklare med fokus på Integration.

Avdelningen SV Stockholms har ett stort fokus på folkbildningsverksamhet och arbetar med områdena Integration, Kultur, Kurser samt en riktad verksamhet till personer med olika funktionsvariationer. Vi är ett 20-tal tjänstemän och ett 100-tal cirkelledare. Vi rapporterar vår verksamhet till stat, region och kommun och följer de regelverk som gäller för det.

Avdelningens verksamhetsområde är Stockholm stad.

Uppdragsbeskrivning
Huvuduppgiften som Verksamhetsutvecklare för Integration och projekt, är att driva och utveckla verksamhet kring inkluderande och främjande insatser för olika målgrupper i utsatta områden. Arbetet innebär till stor del att jobba med strategisk utveckling av både befintlig och ny verksamhet. Rollen har ett starkt relationsfokus där nätverksbyggande och utvecklande av relationer inom ett brett spektra av målgrupper ingår. Även nätverk med myndigheter, organisationer och andra aktörer kan bli aktuellt.

Arbetsuppgifter

 • Ansvara för strategisk planering och utveckling av verksamheten inom fokusområdet
 • Kontinuerligt resultat, måluppföljnings samt och kvalitetssäkringsarbete.
 • Självständigt planera och organisera arbetet inom fastställd verksamhetsplan.
 • Utvärdera och därefter förädla och förbättra verksamheten i samarbete med cirkelledarna.
 • Uppsöka och säkra goda och hållbara relationer med våra samarbetsparter; grund-, medlems-, samverkande organisationer samt övriga föreningar, grupper och organisationer.
 • Stödja, utveckla och inspirera cirkelledarna.
 • Analysera och bedöma kompetens och rekryteringsbehov av cirkelledare.
 • Rekrytera, lönesätta, introducera och stödja cirkelledare under anställningsprocess.
 • Följa uppsatta etiska och moraliska regler som finns för verksamheten.
 • Förhålla sig underrättad om förhållanden som påverkar verksamheten.
 • Omvärldsbevakning.
 • I övrigt utföra de arbetsuppgifter som är nödvändiga för verksamheten varav administration och redovisning i enlighet med Studieförbundet Vuxenskolans regelverk är viktig och en betydande del.


Beskrivning av arbetsplatsen
SV är en verksamhet med mycket hjärta som ger deltagare och medarbetare möjligheter att växa och förverkliga sig själva. Anställningen är en tillsvidareanställning förenad med målstyrd arbetstid på 100%. Provanställning om sex månader tillämpas. Du kommer att ha din placering på Södermalm i ljusa fina lokaler, nära Medborgarplatsen t-bana.

Vi erbjuder friskvårdsbidrag samt friskvårdstimme, målstyrd arbetstid, kompetensutveckling, ett gott arbetsklimat och en god organisationskultur. Avdelningen är organiserad i två enheter och denna tjänsten ingår i enheten Kultur och organisation som leds av en Utvecklingsledare. Vi arbetar även med enhetsövergripande arbetsgrupper som vi kallar för tillfälliga teams. Du blir en del av helheten och förväntas att arbeta både självständig och tillsammans med dina kollegor.

SV värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande med olika bakgrund, ålder och livserfarenhet till tjänsten.

Om rekryteringsprocessen
Sista ansökningsdag: 9 augusti.
Vi intervjuar personer löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum så tveka inte att ansöka till tjänsten omgående.

Sök tjänsten HÄR

Studieförbundet Vuxenskolan, SV Studieförbundet Vuxenskolan är ett av Sveriges största studieförbund, som genom att öka alla människors inflytande och delaktighet, arbetar för att stärka demokratin. SV vill ge människor möjligheter, därför erbjuder vi en bred verksamhet med mängder av studiecirklar, kurser och kulturarrangemang. SV är en ideell organisation, och vi samarbetar med en mängd organisationer och föreningar. SV är mångfaldens studieförbund, som vill ge alla människor möjlighet att växa. Vi vill bidra till en värld som bygger på hållbar utveckling. Därför är vi en engagerad lokal kraft för föreningsliv, kultur och samhälle i hela Sverige. Vår vision förverkligar vi genom att erbjuda kreativa mötesplatser som ger människor möjligheter till kunskap, reflektion, bildning och samhällsengagemang.