Tillbaka

Vi söker en verksamhetsutvecklare

Studieförbundet Vuxenskolan (SV) är ett av Sveriges största studieförbund med verksamhet i alla Sveriges kommuner och erbjuder kreativa mötesplatser som ger människor möjligheter till kunskap, bildning och samhällsengagemang. Vi satsar för framtiden för att nå och engagera ännu fler människor med studiecirklar, kurser och kultur! Vill du också vara med att bygga ett demokratiskt och hållbart samhälle? Välkommen till SV!

 

Till Studieförbundet Vuxenskolans (SV) avdelning i Stockholm söker vi nu en Verksamhetsutvecklare Funktionsrätt med inriktning intellektuell funktionsnedsättning.

Avdelningen SV Stockholms har ett stort fokus på folkbildningsverksamhet och arbetar med områdena Integration, Kultur, Kurser samt en riktad verksamhet till personer med olika funktionsvariationer. Vi är ett 20-tal tjänstemän och ett 100-tal cirkelledare. Vi rapporterar vår verksamhet till stat, region och kommun och följer de regelverk som gäller för det.

Avdelningens verksamhetsområde är Stockholm stad.

 

Uppdragsbeskrivning

I denna roll har du övergripande ansvar för vår verksamhetsgren; ”Intellektuell funktionsnedsättning” (IF) och den omfattande verksamhet vi anordnar för målgruppen.

Verksamhetsutvecklarens roll är att skapa möjligheter för personer med IF att mötas, dela erfarenheter och lära tillsammans.

Verksamhetsutvecklarens roll har tonvikt på en nära dialog och arbetsledning av cirkelledare i vardagen, samt ansvar för de administrativa processer som medföljer folkbildningsverksamheten.

Verksamhetsutvecklaren rekryterar, introducerar och arbetsleder cirkelledare och är ansvarig för att verksamheten anordnas riktigt, med god pedagogisk kvalitet och redovisas korrekt.

Utvecklingsarbetet utgår från en aktiv omvärldsbevakning och nätverkande. Detta i nära dialog med målgruppen, samverkansparter och andra relevanta aktörer.

Verksamhetsutvecklarens roll är också att vara en bidragande och attraktiv samverkanspart i olika projekt och uppdrag med särskild kompetens om målgruppens unika förutsättningar och folkbildningens pedagogik och mervärden.

 

Vi söker dig som;

  • har ett brinnande engagemang för en viktig målgrupp
  • är en initiativrik person som ser möjligheter
  • har mod att lyssna, inspirera och leda andra
  • är trygg med att ha många bollar i luften
  • kan vila i administration och god ordning

Meriterande är;

  • En stor erfarenhet av att arbeta med personer med IF
  • Ett stort eget nätverk inom funktionsrättsområdet
  • Erfarenhet av att arbeta inom folkbildning och idéburen sektor


Vill du veta mer?
Kontakta enhetschef och utvecklingsledare Henrik Karlsson, henrik.karlsson@sv.se
Facklig representant (Unionen); Annika Ingeson, annika.ingeson@sv.se

 

Ansökan
Din ansökan med CV och löneanspråk ber vi dig att skicka via länken så snart som möjligt, dock senast 4 april.
Vi kommer att genomföra intervjuer löpande och kan avsluta rekryteringen i förtid.

 

Välkommen med din ansökan!

Sök tjänsten här