Tillbaka

Nya tankars hem

Jag har en teori: att flytta är att utvecklas. En flytt innebär inte bara att vi byter bostad, arbetsplats, land, kanske kontinent till och med och därmed får nya perspektiv på tillvaron. En flytt innebär även att nya tankar föds och att vår kreativitet väcks. Nya platser, nya insikter …

Jag har själv flyttat ett flertal gånger i mitt liv och för varje flytt har jag fått lösa problem och lära mig något nytt. Så var det till exempel när jag som tonåring bosatte mig i Sverige tillsammans med min familj. Trots att jag kom från ett annat västeuropeiskt land – Frankrike – var kulturkrocken omfattande. Inte bara tvingades jag lära mig ett nytt språk, jag fick även möta nya sociala koder. Många gånger tyckte jag att svenskar uppförde sig både märkligt och ologiskt eftersom de helt enkelt inte betedde sig så som jag var van vid. Idag uppskattar jag att ha två språk och två kulturer. Det berikar mig och jag är övertygad om att det berikar min omgivning också.

Många av Vuxenskolans deltagare har sitt ursprung i ett annat land och det är fantastiskt inspirerande att se med vilken glädje, kombinerat med viss förundran, som de tar sig an den svåra uppgiften att lära sig att leva i ett nytt land. Tack vare den generösa syn på folkbildning som finns hos flertalet av våra politiker, kan vi som studieförbund erbjuda såväl infödda som hitflyttade svenskar en fantastisk möjlighet till bildning, kreativitet och nya tankar. Låt oss värna om den möjligheten och inte ta den för självklar.

Annika Estassy Lovén
Avdelningschef SV Stockholm