SV Stockholm söker en verksamhetsutvecklare inom områdena förening & organisation

Studieförbundet Vuxenskolan är ett av Sveriges största studieförbund med verksamhet i alla Sveriges kommuner. Vi erbjuder kreativa mötesplatser som ger människor möjligheter till kunskap, bildning och samhällsengagemang. Vi satsar för framtiden för att nå och engagera ännu fler människor med studiecirklar, kurser och kultur.

Till Studieförbundet Vuxenskolans avdelning i Stockholm söker vi nu en verksamhetsutvecklare med fokus på föreningar och grundorganisationer.

Vi har ett stort fokus på folkbildningsverksamhet och arbetar med områdena integration, kultur, grund- medlems- och samverkande organisationer, kurser samt en riktad verksamhet till personer med olika funktionsvariationer. På avdelningen Stockholm är ett 20-tal tjänstemän och ett 100-tal cirkelledare anställda, vårt verksamhetsområde är Stockholm. Vi rapporterar vår verksamhet till stat, region och kommun och följer de regelverk som gäller för det. För SV är demokrati grundläggande i vår verksamhet.

Uppdragsbeskrivning
Huvuduppgiften som Verksamhetsutvecklare för föreningar och organisationer, är att stärka, driva och utveckla verksamhet med demokrati i fokus. Arbetet innebär till stor del att jobba med strategisk utveckling av både befintlig och ny verksamhet. Rollen har ett starkt relationsfokus där nätverksbyggande och utvecklande av relationer med föreningar, grund- och medlemsorganisationer samt samverkansorganisationer är högt prioriterat. I arbetet ingår att utföra de arbetsuppgifter som är nödvändiga för verksamheten varav administration och redovisning i enlighet med Studieförbundet Vuxenskolans regelverk är viktig och av betydande del.

Arbetsuppgifter/ Ansvarsområden

 • Utarbeta förslag på verksamhetsplan inom sitt verksamhetsområde samt beräkna budget.
 • Självständigt planera och organisera arbetet inom fastställd verksamhetsplan.
 • Planera och genomföra/facilitera möten och processer.
 • Följa upp mål och rapportera till utvecklingsledaren hur verksamheten löper i förhållande till plan och uppsatta mål.
 • Arbeta i administrativa system som Gustav, Palette, Outlook, Learnify, Hogia eller andra utvalda system.
 • Utvärdera och utveckla verksamheten i samarbete med cirkelledarna.
 • Uppsöka och säkra nära relationer med våra samarbetsparter; grund-, medlems-, samverkande organisationer samt andra föreningar, grupper och organisationer.
 • Stödja, utveckla och inspirera cirkelledarna.
 • Analysera och bedöma kompetens och rekryteringsbehov av cirkelledare.
 • Rekrytera, lönesätta, introducera och stödja cirkelledare under anställningsprocessen.
 • Följa uppsatta etiska och moraliska regler som finns för verksamheten.
 • Förhålla sig underrättad om förhållanden som påverkar verksamheten.
 • I övrigt utföra de arbetsuppgifter som är nödvändiga för verksamheten.

Utbildningskrav /Erfarenhet

 • Högskola/universitetsutbildning eller likvärdigt.
 • Kunskap och erfarenhet om folkbildning och föreningsutveckling
 • Förståelse för vilka värden och värderingar som SV står för.
 • Kunskap om folkbildningens etik.
 • Förmåga att värdera och tolka statens syften och folkbildningens egna uppsatta mål.
 • Förmåga att driva projekt.
 • Lokal kännedom om det civila samhällets förutsättningar.
 • God kunskap och kännedom om politiska och samhällsaktuella frågor.

Personlig kompetens

 • Samarbetsinriktad.
 • Kommunikativ.
 • Strukturerad.
 • Flexibel och förändringsförmögen.
 • Handlingskraftig, självgående och lösningsorienterad.
 • Initiativrik och är självgående samt agera på egen hand både proaktivt och problemlösande.
 • Engagemang för och erfarenhet av folkbildning, föreningsliv och demokratiarbete.

Beskrivning av arbetsplatsen
SV är en verksamhet med mycket hjärta som ger deltagare och medarbetare möjligheter att växa och förverkliga sig själva.
Anställningen är en tillsvidareanställning förenad med målstyrd arbetstid på 100%. Provanställning om sex månader tillämpas. Du kommer att ha din placering på Södermalm i ljusa fina lokaler, nära Medborgarplatsens t-bana.

Vi erbjuder friskvårdsbidrag samt friskvårdstimme, målstyrd arbetstid, kompetensutveckling, ett gott arbetsklimat och en god organisationskultur. Avdelningen är organiserad i två enheter och denna tjänst ingår i enheten Kultur och organisation som leds av en Utvecklingsledare. Vi arbetar även med enhetsövergripande arbetsgrupper som vi kallar för tillfälliga teams. Du blir en del av helheten och förväntas att arbeta både självständigt och tillsammans med dina kollegor.

SV värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande med olika bakgrund, ålder och livserfarenhet till tjänsten.

Om rekryteringsprocessen
Du söker tjänsten genom att ladda upp CV och personligt brev HÄR

Vi intervjuar personer löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum så tveka inte att ansöka till tjänsten omgående.

Sista ansökningsdag: 29 oktober.

Kontaktperson
Fatima Åsard
Utvecklingsledare Enheten kultur och organisation
Direkt: 08-679 03 87
Mobil: 070-783 38 87
fatima.asard@sv.se

Fackliga Representant
Marie Eliasson
Direkt:08 679 03 22
Mobil: 070 745 88 95
Marie.eliasson@sv.se