Parent Talk - We walk the talk

Parent Talk är ett föräldraprogram som syftar till att stärka relationen mellan barnet och föräldern.

Målet med programmet är att ge deltagarna insikter, stöd och verktyg för att navigera i en värld full av utmaningar.  
Genom att möta andra föräldrar och samtala om svåra ämnen ger deltagarna varandra stöd, mod och kraft att utvecklas i föräldrarollen.  
 
Studiecirkelns metodik bygger på evidens baserade MI-verktyg för en kollektiv läroprocess, där ledaren och deltagarna tillsammans utvecklar kunskap genom samtal och dialog.  
 
Programmet leds av utbildade cirkelledare, som leder varje modul i programmet med syfte att säkerställa deltagarnas delaktighet och interaktion.  
 
Parent Talk sker i samarbete med olika verksamheter, organisationer och föreningar.  
 
Programmet erbjuds kostnadsfritt nu i digitalform till föräldrar som har barn och eventuell stödperson om önskas. Språket hålls på lätt svenska!  
Efter avslutat program kommer det eventuellt finnas möjlighet att låta deltagarna delta i föreläsningar innehållande teman kopplade till föräldraskapet. 

Föräldrainformation

Parent Talk är ett enkelt föräldraprogram för dig som har barn.
Det kan också vara en familjemedlem, en vän eller viktig person i barnets/familjens liv, eller eventuell stödperson som följer med om önskas. 
 
Vi lär ut enkla sätt för hur man kan prata med sitt barn om svåra saker. 
 
Programmet ger dig stöd och verktyg i din föräldraroll i en värld full av utmaningar.  
 
Parent Talk är tänkt att hjälpa föräldrar att bygga upp sitt självförtroende och känna gemenskap med andra.  
 
Programmet är gratis, vi ses vid 4 tillfällen, och varje tillfälle är 2 timmar och 15 minuter.  
Vi erbjuder just nu digitala träffar och kursen hålls på lätt svenska.  
Varje kurs har tillgång för cirka 12 deltagare.  
 
Vi behöver få in din anmälan så snart som möjligt för att kunna säkra din plats på kursen.

 

Kurstider: 

Februari Dagtid måndagar kl.13.00-15.15, (4 tillfällen, startdatum 2022-02-07)
Februari Kvällstid måndagar kl.18.00-20.15, (4 tillfällen, startdatum 2022-02-07)

Mars Dagtid måndagar kl.13.00-15.15, (4 tillfällen, startdatum 2022-03-07 )
Mars Kvällstid måndagar kl.18.00-20.15, (4 tillfällen, startdatum 2022-03-07) 

April  Dagtid måndagar kl.13.00-15.15, (4 tillfällen, startdatum 2022-04-04, Annandag påsk kan eventuellt utebli )
April  Kvällstid måndagar kl.18.00-20.15, (4 tillfällen, startdatum 2022-04-04, Annandag påsk kan eventuellt utebli )


Maila din anmälan till:
 stockholm@sv.se
 eller ring 08-679 03 00

Varmt välkommen att anmäla intresse!

 

 

 

Studieförbundet Vuxenskolan är en idéburen organisation med bred folkbildnings- verksamhet över hela landet. Vår värdegrund hävdar principen om människors lika värde baserat på de grundläggande mänskliga rättigheterna. Vår syn på bildning bygger på människans förmåga att själv forma sitt liv tillsammans med andra människor.
Vår vision förverkligar vi genom att erbjuda kreativa mötesplatser som ger människormöjligheter till kunskap, reflektion, bildning och samhällsengagemang.