Parent Talk - We walk the talk

Parent Talk är ett föräldraprogram som syftar till att stärka relationen mellan barnet och föräldern.

Målet med programmet är att ge deltagarna insikter, stöd och verktyg för att navigera i en värld full av utmaningar.
Genom att möta andra föräldrar och samtala om svåra ämnen ger deltagarna varandra stöd, mod och kraft att utvecklas i föräldrarollen.

Studiecirkelns metodik bygger på en kollektiv läroprocess där ledaren och deltagarna tillsammans utvecklar kunskap genom samtal och dialog. Programmet leds av utbildade cirkelledare, som leder varje modul i programmet med syfte att säkerställa deltagarnas delaktighet och interaktion.

Parent Talk sker i samarbete med skolor, organisationer och föreningar.
Programmet erbjuds kostnadsfritt till föräldrar som har barn i olika åldrar. 
Efter avslutat program erbjuds deltagarna att delta i föreläsningar innehållande teman kopplade till föräldraskapet.

 

 

Föräldrainformation

Parent Talk är ett enkelt föräldraprogram för dig som har barn.
Det kan också vara en familjemedlem, en vän eller viktig person i barnets/familjens liv. Det går bra att även anmäla personer man vill ha med som stöd.Vi lär ut enkla sätt för hur man kan prata med sitt barn om svåra saker. Programmet ger dig stöd och verktyg i din föräldraroll i en värld full av utmaningar. Parent Talk är tänkt att hjälpa föräldrar att bygga upp sitt självförtroende och känna gemenskap med andra.

Programmet är gratis, vi ses en gång i veckan, 4 gånger sammanlagt, och varje tillfälle är 3 timmar. Vi bjuder på fika!

Föräldraprogrammet finns i Stockholms stad kommuner och Järvaområdet än så länge, varmt välkommen att anmäla intresse och få veta var programmen finns.

Kontakt:
Programansvarig: Marlene Evanoff  
Marlene Evanoff, marlene.evanoff@sv.se
 070 - 783 36 80

Varmt välkommen att anmäla intresse!

 

Studieförbundet Vuxenskolan är en idéburen organisation med bred folkbildnings- verksamhet över hela landet. Vår värdegrund hävdar principen om människors lika värde baserat på de grundläggande mänskliga rättigheterna. Vår syn på bildning bygger på människans förmåga att själv forma sitt liv tillsammans med andra människor.
Vår vision förverkligar vi genom att erbjuda kreativa mötesplatser som ger människormöjligheter till kunskap, reflektion, bildning och samhällsengagemang.