Samarbeta med oss

Ett samarbete med oss kan se ut på många olika sätt. Varje samarbete och samarbetspartner är unikt och det går att samarbeta med oss både som ideell förening och fristående grupp.

Våra samarbeten grundar sig i de tre verksamhetsformerna som är gemensamma för alla studieförbund. Kärnan är studiecirkeln, där en grupp tillsammans lär sig eller fördjupar sig i ett ämne under minst tre tillfällen. Vi har även två andra former: kulturprogram, som till exempel lämpar sig för föreläsning och musikframträdanden samt annan folkbildning, som till exempel workshops och kortare utbildningar. Genom att mötas i de folkbildningsformer vi har, så struktureras ert lärande upp på ett demokratiskt och inkluderande sätt. Vi erbjuder cirkelledarutbildningar som pedagogiskt stöd samt föreningsutbildningar.


Vilken form som passar din grupp och ert lärande kan vi diskutera och komma fram till tillsammans. Du kan läsa mer om de olika verksamhetsformerna här! 


Vill du veta mer om hur du startar en cirkel, klicka här!


Vi vill gärna träffa din förening eller organisation för att berätta mer. Hör av er till oss!