Samarbeta med oss

Studieförbundet Vuxenskolan är en arena för stimulerande möten och kan bistå med de verktyg och kontakter som krävs för att kunna realisera idéer och få fart på verksamheten. Studieförbundet Vuxenskolans roll ser lite olika ut i olika samarbeten och kan anpassas efter er förenings behov.

Er idé kan bli en studiecirkel
Genom studiecirkeln kan du och din förening fördjupa er i ert intresse och lära er mer. En studiecirkel är en grupp människor som träffas regelbundet och lär tillsammans.

För att sätta igång en egen studiecirkel gäller följande:

  • att ni är 3-20 deltagare i studiecirkeln, inklusive cirkelledaren
  • att ni träffas vid minst tre tillfällen
  • att det sammanlagda antalet studietimmar är nio eller fler (en studietimme är 45 min)

Utbildningar för att utvecklas och växa som organisation
Som samverkande förening med Studieförbundet Vuxenskolan får er förening tillgång till en mängd utbildningar. Vid sidan av våra färdiga utbildningskoncept och studiematerial kan vi skräddarsy utbildningar utifrån era behov och önskemål.

Har ni en idé som ni vill utveckla, då vill vi vara med och hjälpa till! 
Hör av dig till oss direkt på stockholm@sv.se eller 08-679 03 00!