Verksamhetsformer

Samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan kan bedrivas i flera former, den vanligaste formen är studiecirkeln. För att läsa mer om de olika verksamhetsformerna, se nedan!

Studiecirkel

Studiecirkeln är en mindre grupp som planmässigt bedriver studier och söker kunskap tillsammans i något ämne eller tränar en färdighet i till exempel dans, musik, språk, IT, hantverk eller andra ämnen. Deltagarna har möjlighet att påverka cirkelns innehåll och upplägg.

 • En studiecirkel kan bedrivas genom fysiskt deltagande, på distans eller så kan man kombinera båda två.
 • Cirkeln måste bestå av minst tre och max 20 personer inklusive ledaren.
 • Deltagare inklusive ledare måste ha fyllt 13 år.
 • Cirkeln ska ha minst tre sammankomster och den ska ha minst nio studietimmar.
  1 studietimme är 45 minuter.
 • Cirkeln kan få stöd för högst 12 studietimmar/vecka.
 • För en genomförd studiecirkel kan SV ge en kostnadsersättning som kan användas till t.ex. studiematerial, lokalhyra, dvs. kostnader kopplade till studiecirkeln. 
 • Alla deltagare är försäkrade mot olycksfall vid resa till och från, samt under cirkeln.
 • En studiecirkel kan endast rapporteras i ett studieförbund.

Annan folkbildningsverksamhet

I denna verksamhetsform har man möjlighet att prova nya former och utveckla nyskapande folkbildningsverksamhet. Här gäller samma folkbildningsmässiga kvalitetskrav som för en studiecirkel. 

 • Det kan finnas fler antal deltagare i annan folkbildningsverksamhet än i en studiecirkel, dock minst tre, inklusive ledaren. 
 • Minimiåldern för deltagarna är sex år.
 • Annan folkbildningsverksamhet kan (ska??) bestå av minst en sammankomst och minst en studietimme.
 • Deltagare godkänns vid närvaro vid någon sammankomst??

Kulturarrangemang

I denna verksamhetsform ska kulturupplevelser ges genom en föreläsning, sång/musik, dramatisk framställning, film/foto/bild, dans, utställning, litteratur, konst/konsthantverk eller tvärkulturell verksamhet. Detta ska framföras inför publik, skapa delaktighet och eftertanke.

 • Deltagarna ska vara 13 år eller äldre och de ska vara samlade fysiskt även om kulturprogrammet (borde det inte stå kulturarrangemanget??) framförs i digital form.
 • Det ska finnas minst fem deltagare/personer i publik, exklusive arrangör och arrangemanget ska pågå i minst 30 minuter.
 • Kulturarrangemanget ska planeras och annonseras i förväg.
 • Vid ansökan om kulturarrangemang ska affischer, inbjudan och/eller programblad bifogas.
 • SV Stockholms roll som arrangör ska framgå vid inbjudan. SVs logga ska vara med på affischer, programblad m.m.