Gör oss delaktiga i er planering

Vi stödjer föreningens engagemang med kunskap och bra metoder. Tillsammans har vi de verktyg och de kontakter som krävs för att du ska kunna förverkliga dina idéer.

Låt SV vara er givna och naturliga samarbetspart.

Vi kan utbilda styrelser och ledare, erbjuda mötesplatser för samhällsdebatt och samtal med allmänhet. SV kan bidra till nya utvecklande, meningsfulla och roliga aktiviteter inom ramen för organisationens verksamhet. Det kan ske i form av studiecirklar, kulturarrangemang eller annan folkbildande verksamhet.


  • Föreningsutveckling
  • Studiematerial till olika studiecirklar.
  • Tillgång till viss teknisk utrustning.
  • Tipsa om föredragshållare och annan underhållning.
  • Administrativa tjänster såsom t.ex. kopiering, planering, affischering, beställning, fakturering, utskick av kallelser med mera.