FaR - Fysisk aktivitet på recept

SV Stockholms län är en certifierad arrangör för FaR - fysisk aktivitet på recept. Det betyder att vi erbjuder aktiviteter med utbildade FaR-ledare för dig som fått fysisk aktivitet på recept.

Vad är FaR

Genom att öka din fysiska aktivitet kan du förebygga och behandla många sjukdomar. Du som behöver stöd med detta kan få Fysisk aktivitet på recept, FaR. Det innebär att du får ett recept på någon rörelseaktivitet. Aktiviteten är anpassad till de förutsättningar och önskemål du själv har.


Vart du vänder dig för att få FaR

Du kan få FaR av all legitimerad personal inom hälso- och sjukvården. Till exempel av en fysioterapeut, läkare, sjuksköterska, psykolog, dietist, arbetsterapeut, tandläkare eller barnmorska.

Kontakta en vårdcentral eller en rehabmottagning om du har frågor om fysisk aktivitet som medicinsk behandling eller önskar få FaR och hjälp med att komma igång och röra dig mer.